цпто
корпус 3  
 
 
Звернення громадян
Звернення громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ДНЗ «МВПУТД»
№ 2  від 04.01.16р.

 

 

 

 

Графік
особистого прийому  громадян  директором  та  заступниками директора  на 2016  рік

Директор
Белоусова Тамара Павлівна

Щовівторка

14.00 – 16.00 (вул..Біла, 58)

Щоп’ятниці


14.00 - 16.00

(вул. Потьомкінська, 37)

Завідувач філією
Лубковська Лариса Володимирівна
Щовівторка

14.00-16.00

(вул. Потьомкінська, 37)

Заступник директора з навчальної роботи
Зайва Людмила Григорівна
Щовівторка


14.00 – 16.00

(вул..Біла, 58)

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Рибачек Лілія Тимофіївна
Щовівторка 


14.00 – 16.00

(вул..Біла, 58)

 

 

 

Відповідно до законодавства про звернення громадян, з метою захисту конституційних прав громадян на звернення, кожного дня, крім вихідних і святкових днів, з 8.00 до 17.00  в ДНЗ «МВПУТД»  за номером  34-20-46  згідно з затвердженим Положенням функціонує  «Телефон довіри», за яким можна повідомляти про будь-які порушення прав громадян та чинного законодавства у закладі.

Також для надання інформаційно-консультативних  послуг з питань освіти в закладі створено телефонну «Гарячу лінію», сеанси  якої проводяться з останньої середи кожного місяця відповідно до затвердженого Порядку  за таким  графіком:
- з 8.00  до 10.00 – Белоусова Т.П., директор –  питання адміністративно-господарської діяльності закладу,  організації навчально-виховного процесу, оплати за навчання,  питання матеріально-технічного забезпечення закладу та надання благодійної допомоги , т.34-20-46;
-  з 10.00 до 12.00 - Рибачек Л.Т., заступник директора з НВР – питання профорієнтації, соціального захисту учнів, умов навчально-виховного процесу, соціального партнерства, тел. 34-95-97;
-   з 12.00 до 14.00 – Зайва Л.Г, заступник директора з НР – питання права закладу на здійснення освітньої діяльності,  додержання вимог стандартів освіти, щодо розкладу занять ,  тел..34-95-97;
-  з 14.00 до 16.00 – Лубковська Л.В., завідувач філією закладу – загальні питання адміністративно-господарської діяльності філії та надання філією професійної освіти, тел. 47-83-54.

  • ПОРЯДОК організації та проведення особистих прийомів громадян директором та заступниками директора ДНЗ «МВПУТД» (файл)
  • ПОРЯДОК проведення телефонних «гарячих» ліній директором та заступниками директора ДНЗ «МВПУТД» (файл)
  • ПОЛОЖЕННЯ про роботу телефону довіри в ДНЗ «МВПУТД» (файл)

Перелік питань для звернень громадян, що відносяться до компетенції ДНЗ МВПУТД»:

    Соціальний захист:   
Про надання матеріальної допомоги  учням закладу
Про надання соціальної  допомоги  учням закладу
Про виплату стипендій
    Праця і зарплата:
Про  працевлаштування
Про нарахування та виплату з/плати  звільненим працівникам закладу
Про видачу архівних довідок звільненим працівникам
    Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян:
Про порушення прав учнів та  їх батьків
Про порушення прав вчителів
Про неправомірні дії  керівництва
     Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізкультура, спорт.
     Культура та культурна спадщина, туризм.
     Освіта, наука, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність:

Про ремонт, газифікацію, добудову закладу
Про матеріально-технічне забезпечення закладу
Про зарахування  на навчання, поновлення, переведення, видачу направлень
Про покращення організації навчально-виховного процесу
Про  оплату за навчання
Про забезпечення перевезення дітей, вчителів на навчання, змагання, екскурсії
Про надання роз’яснень
Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини):
Про надання благодійної допомоги закладу
Інші питання

 

Д А Н І

       про кількісний характер звернень громадян,  що надійшли до 

 

                               ДНЗ «МВПУТД» за 9 місяців  2017 року                                

 

 

                                                                                                                             

 

 

Звернення громадян, що надійшли. З них:

 

За 9 місяців 2017р.

 

За 9 місяців 2016р.

письмові

-

 

на особистому  прийомі

7

7

на особистому виїзному прийомі

-

 

колективні

-

 

повторні

-

 

Загальна кількість звернень

7

7

 

                                                        

 

 

Питання, які порушуються у зверненнях громадян

 

За 9 місяців 2017р

 

За 9 місяців 2016р

Соціальний захист:   

 

 

Про надання матеріальної допомоги  учням закладу

 

 

Про надання соціальної  допомоги  учням закладу

 

 

Про виплату стипендій

 

 

Праця і зарплата:

 

 

Про  працевлаштування

3

3

Про нарахування та виплату з/плати  звільненим працівникам закладу

 

 

Про видачу архівних довідок звільненим працівникам

 

 

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

 

 

Про порушення прав учнів та  їх батьків

 

 

Про порушення прав вчителів

 

 

Про неправомірні дії  керівництва

 

 

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізкультура, спорт

 

 

Культура та культурна спадщина, туризм

 

 

Освіта, наука, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність:

 

 

Про ремонт, газифікацію, добудову ДНЗ

 

 

Про матеріально-технічне забезпечення НЗ

 

 

Про  зарахування  на навчання, поновлення, переведення, видачу направлень

 

Про покращення організації навчально-виховного процесу

 

 

Про  оплату за навчання

4

2

Про забезпечення перевезення дітей, вчителів на навчання, змагання, екскурсії

 

 

Про надання роз’яснень

 

 

Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини):

 

 

Про надання благодійної допомоги ДНЗ

 

1

Інші питання

 

 

Загальна кількість звернень

7

7

 

 

 

Звітний період

Кількість

запланованих ГЛ 

Кількість проведених ГЛ

Прийнято дзвінків від громадян

Порушені питання

Кількість позитивно вирішених питань

І квартал

 

12

12

-           

-           

-           

 

І півріччя

24

24

-

-

-

 

9 місяців

36

36

-

-

-

Всього за

2017 рік

36

36

-

-

-

 

 

Інформація

до звіту про роботу зі зверненнями громадян

за  9 місяців  2017 року

 

         1 .   Інформація про роботу ДНЗ «МВПУТД» (з графіками особистого прийому директором та його заступниками) розміщена у коридорі закладу і оприлюднюється разом зі стислим аналізом роботи зі зверненнями щокварталу на сайті училища. Інформація про роботу за 9 місяців  2017 року  буде розміщена на сайті до 10 жовтня  ц.р..

          2.   Відповідно до розроблених та затверджених наказом № 3 від 03.01.17 р. заходів на 2017 рік на виконання Указу Президента № 109/2008 від 07.02.08 р. 09. 01.17 р. проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян за 2016 р, про що складено аналітичну записку директору. Також це питання  було розглянуто на педраді      (протокол № 3 від 13.01.17 р.) - робота зі зверненнями визнана задовільною.  За результатами педради видано наказ від 23.01. 17 № 36 «Про стан виконавської дисципліни та стан роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік».

   3.   Наказом  по закладу № 4 від 03.01.17 р. продовжено на 2017 рік функціонування телефону довіри (відповідальна – секретар Мотчана О.С., на час відсутності заміщує Бєлова Н.В. – інспектор з кадрів) та затверджено графік проведення сеансів телефонної «гарячої лінії»  директором закладу та його заступниками. Цей графік також  щоквартально  оприлюднюється  на сайті та у коридорі закладу разом з інформацією про результати роботи.  За звітний період на телефон звернень не надходило.    У разі надходження, звернення будуть зафіксовані та розглянуті відповідно до затверджених Положення про роботу телефону довіри та Порядку проведення телефонних «гарячих ліній».

            28.09.17 р. видано наказ № 378 «Про дотримання законодавства  України про звернення громадян».

     4.  Відповідно до вищезазначених заходів на 2017 рік продовжено практику:

           -  проведення оцінки діяльності заступників керівників  навчальних закладів з врахуванням їх роботи зі зверненнями (щоквартально);

-  включення до звіту директора перед громадськістю за підсумками навчального року (червень)  питання роботи зі зверненнями громадян ( на підставі підготовленої  інформації відповідальної за звернення особи).     

 

Аналіз

роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік

 

  За  2016 рік до ДНЗ «МВПУТД» поштою звернень не надходило,  заявлено на особистому прийомі – 10,   що складає 91 %  у порівнянні з 2015 роком,  колективних звернень не надходило.  Звернулося  2  соціально незахищені  особи:  випускник ПТНЗ та пенсіонерка з питання працевлаштування ( звернення задоволені) .

 

 Звернення соціально незахищених  осіб знаходяться на особистому контролі  у директора закладу, як того і передбачає законодавство.

 

 Скарг на дії адміністрації  чи педагогічного колективу  заклад  не отримував . Звернень на телефон довіри та гарячу лінію не надходило.

  

 Усі звернення на особистому прийомі  розглянуті  у той же день,  питання вирішені одразу - порушень термінів розгляду не було.

  

 У звіт директора перед громадськістю за підсумками навчального року в червні включалося питання роботи зі зверненнями громадян.

 

Інформація про роботу ДНЗ «МВПУТД» (з  графіками особистого прийому)  розміщується у фойє  та на сайті  закладу , де створено окремий розділ.

              

У закладі протягом 2016 року функціонував телефон довіри та проводилися сеанси телефонної «гарячої лінії» директором  та його заступниками згідно  затвердженого графіку та Порядку  проведення телефонних «гарячих ліній» і Положення про роботу телефону довіри. Безперешкодний особистий  прийом громадян  здійснювався  безпосередньо директором та його заступниками  згідно  затвердженого у січні графіку та відповідно  до  Порядку  організації та проведення особистих прийомів громадян . 

Усіх осіб, які здійснюють прийом громадян, попереджено про  персональну  відповідальність за розгляд звернень , а секретаря - за організацію цієї  роботи.

          

Аналіз роботи зі зверненнями громадян за 2015 рік було винесено на педраді у січні 2016 року (робота визнана задовільною) , за результатами якої видано наказ  від 02.03.16 р. № 98 «Про стан виконавської дисципліни та стан роботи зі зверненнями громадян  за 2015 рік». З  метою  контролю за роботою зі зверненнями  13.09.2016 р  видано наказ № 317 «Про дотримання вимог законодавства України про звернення громадян».

 

 

 
  сайт создан студией Мотив