цпто
корпус 3  
 
 

Звіт директора ДНЗ «МВПУТД»

Белоусової Т.П. за 2014-2015 н.р.

Підводячи підсумки навчального року (2014-2015) хочеться відзначити, що ДНЗ «Миколаївське ВПУ технологій та дизайну» в цьому навчальному році досягло результатів у поставлених завданнях, вирішило багато проблем в досягненні своїх цілей. Перше і основне - це виконання плану державного замовлення, повний набір на курсову підготовку та підвищення кваліфікації. Контингент на перше вересня склав 1062 особи, з них бюджет - 586 осіб, госпрозрахункова підготовка – 476 осіб.

Училище, як завжди, працює у дві зміни, тобто у наших учнів «суцільна зайнятість», можливо тому немає втрат контингенту, адже учні люблять свої вибрані професії.

 Училище не сподівається на бюджетне фінансування, розуміючи як зараз важко країні, та вдячне за те, що нам надається право вчити, а дітям вчитися. Гроші ми навчилися заробляти самі - дохід цього року складає два мільйони вісімсот шістдесят тисяч, а значить наші педагоги отримують гідну зарплату, адже до бюджетної ставки є ще доплати і надбавки, у викладачів повне педагогічне навантаження. При складанні річного кошторису всі підрозділи училища подають свої пропозиції: скільки коштів необхідно для поліпшення матеріальної бази, умов роботи і, звичайно, обґрунтовують свої побажання. Директор зобов'язаний бути менеджером спільно з головним бухгалтером. Разом зі всією адміністрацією коректують і складають річний кошторис так, щоб всім було комфортно працювати. Всі наші професії мають хорошу матеріальну базу, і вона з кожним роком все вдосконалюється, так як ми повинні навчати на тому ж обладнанні, що і у наших соціальних замовників робітничих кадрів. Так, цього року для якісного навчання за професією «Педикюрник» було закуплено сучасні педикюрні крісла, для перукарів - професійні крісла з гідравликою, поліпшено матеріальну базу фотографів, манікюрниць, а також для вишивальниць були придбані вишивальні машини. Відремонтовано гараж на дві машини, проведено ремонти в чотирьох аудиторіях і в трьох майстернях.

Загалом все, що було заплановано на цей рік, ми виконали. Перед колективом стоять нові завдання. Перше і найголовніше - це якісний набір учнів як на бюджетне навчання, так і за кошти фізичних осіб. Основне завдання нашого училища - підготовка конкурентоспроможних та затребуваних професіоналів. Сучасне суспільство висуває підвищені вимоги до підготовки кваліфікованих кадрів, здатних орієнтуватися в будь-якій ситуації на ринку праці. У зв'язку з цим виникає необхідність регіональної потреби в кадрах. За останні роки налагоджено хороші відносини з замовниками робітничих кадрів. Укладаємо договори з соціальними партнерами, які чекають на робочі місця наших випускників. Ми завжди обговорюємо такі питання: яких фахівців треба готувати, чому їх треба навчити, щоб роботодавці були зацікавлені. Наші випускники затребувані, так як за роки навчання педагоги навчили їх вирішувати різноманітні професійні завдання, володіти творчим мисленням, прагненням до самореалізації, незалежність у судженнях, впевненість у своїх силах, ініціативність і гнучкість ну і, звичайно, навчили володіти багатим словниковим запасом професійних термінів. Конкурентоспроможний випускник - це мобільний, динамічний професіонал, якого відрізняє економічна, інформаційна та соціальна включеність в професійне середовище. Це показник якості підготовки фахівців і її відповідність вимогам ринку праці.

Складовими елементами моделі конкурентоспроможного молодшого спеціаліста є:

- Професійна майстерність (уміння здійснювати і аналізувати трудові і технічні процеси, прогнозувати появу і розвиток нестандартних виробничих ситуацій, дотримуватися технологічних вимог, забезпечувати безпеку виконання робіт і високий рівень культури праці, своєчасно усувати недоліки, що виникають в технологічному процесі).

- Особистісні якості (готовність до обґрунтованого ризику, прагнення до нововведень, заповзятливість, нетерпимість до консерватизму, швидкість реакції, стресостійкість, відповідальність, ініціативність).

- Комунікативна компетентність (знання закономірностей міжособистісної взаємодії і здатність орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування, як з підлеглими так і з керівництвом, клієнтами).

Наші випускники, молодші спеціалісти, користуються попитом, адже їм привиті всі перераховані мною якості, які забезпечують їм робочі місця при працевлаштуванні. Я, як директор намагаюся розробити і впровадити в навчальний процес таку систему принципів, методів, технологічних управлінських прийомів, які дозволять: підвищити професійну мобільність випускників, розширити їх професійний рівень підготовки. Виконавши основні завдання (прийом і випуск учнів) можна вирішувати і всі інші - це поліпшення матеріальної бази, отримання співробітниками гідної заробітної плати.

Понад двадцять років ми тісно співпрацюємо з Обласним центром зайнятості, проводимо професійно-технічну підготовку незайнятого населення з професій «Кравець», «Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр), «Адміністратор», «Візажист». У цьому році було підготовлено 148 слухачів, їм подобається у нас вчитися, бо за короткий термін отримують відповідну кваліфікацію. Впевнена, що отримані професійні зання допоможуть їм зайняти гідне місце у суспільстві.

Завдання педагогічного колективу давати нашим учням не тільки знання, уміння і навички, а й прищеплювати найвищі моральні цінності – патріотизм та любов до Батьківщини, рідної землі.

Звичайно, з часом у кожного керівника навчального закладу складається свій управлінський стиль. Це своєрідний стереотип розумових проявів і реальних вчинків, які притаманні певному керівнику. Мій стиль - це індивідуальна робота з педагогами, знати кожного свого підлеглого, вміти бачити його проблеми, допомогти їх вирішити. Колектив згуртований тоді, коли всі однодумці, коли немає чужої біди. Директор виявляє настрій, інтереси, думки про процес роботи всього колективу, думки про необхідність тих чи інших управлінських рішень. Цей зворотний зв'язок є запорукою успішного менеджменту. Також важливе місце в керівництві училищем займають заступники директора, які теж - однодумці, і раціонально підходять до вирішення поставлених завдань.

Цього року завершується п'ятирічна робота над проблемною темою училища «Модернізація освітнього процесу в умовах ступеневої освіти: ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі з метою продуктивного активного навчання». За ці роки колектив педагогів піднявся на вищу сходинку - повна комп'ютеризація і Інтернет відкрили нові можливості у навчанні. На педраді прийняли рішення узагальнити досвід нашої роботи, випустивши «Педагогічний вісник», який стане настільною книгою молодим педагогам. Перед педагогами постає нове завдання - нова методична тема.

Запорука якості навчального процесу - це контроль. Один із шляхів вдосконалення навчально-виховної діяльності училища є внутрішній контроль, мета якого - виявлення та усунення недоліків, і пошук резервів поліпшення навчально-виховного процесу. Внутрішній контроль дає можливість отримувати своєчасну інформацію про стан справ і роботу структурних підрозділів і використовувати ці дані для подальшого управління навчальним процесом та колективом в цілому.

 
  сайт создан студией Мотив