цпто
корпус 3  
 
 
2017-2018 н.р.

Державний навчальний заклад

«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»

 

В 2017-2018 навчальному році колектив ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище» працював керуючись Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та іншими законодавчими документами України для закладів системи професійної освіти.

У 2017-2018 році у навчальному закладі здійснювалася підготовка за професіями 5141 Перукар (перукар-модельєр); 7433 Кравець; 7344 Фотограф (фотороботи), Оператор комп’ютерного набору; за спеціальностями: 022 Дизайн  «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»,«Моделювання та конструювання промислових виробів», «Швейне виробництво». Курсова підготовка – 5141 «Візажист», 5141 «Манікюрник», 5141 «Педикюрник», 7344 Фотограф (фотороботи).

У 2017-2018н.р. колектив працював над впроваджуванням дуальної форми навчання. На виконання наказу ДНЗ «Миколаївське ВПУ технологій та дизайну» від 19.07.2017р. № 191 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників у ДНЗ «МВПУТД»», наказу Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 06.07.2017 року № 533 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», наказу МОН України від 23.06.2017р. № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» до початку навчального 2017-2018 року розроблений експериментальний робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників на другому ступені навчання з впровадженням елементів дуальної форми навчання з професії «Кравець». Експериментальний робочий навчальний план ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» затверджений у Департаменті професійної освіти Міністерства освіти і науки України, розроблений для підготовки кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти за професією код 7433 «Кравець» для групи 101-102. Робочий навчальний план розрахований на термін навчання 1 рік 23 тижні, що не перевищує нормативного терміну навчання на другому ступені професійно-технічної освіти й відповідає рівню кваліфікації, яку набуває учень. Частину годин, передбачених ДС ПТО на вивчення у ході професійно-теоретичної підготовки, в тому числі ЛПР, перенесено на відпрацювання під час професійно-практичної підготовки. Впровадження дуальної форми навчання потребує творчого підходу для якісної підготовки кваліфікованих і конкурентоспроможних робітників на ринку праці.

З метою виконання регіонального замовлення на 2017 рік  укладено договори про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом і замовником робітничих кадрів.  

У зв’язку з розширенням ринку праці, потребою в кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах протягом навчального року розширився спектр роботодавців, які  виявили бажання укласти двосторонні договори з нашим навчальним закладом, а саме: ФОП «Іванова І.В.», ФОП «Кулініч Н.М.», ФОП «Орлова О.К.», ФОП «Моденко О.В.», ФОП «Ніколенко», ФОП «Мєдвєдєва І.А.», Виробничо-торговельна фірма «ВЕЛАМ», Приватне підприємство «Фабрика белья «Соната».

Учні швейного та перукарського відділень проходили виробничу, технологічну та переддипломну практику на підприємствах м. Миколаєва, а саме: ТОВ «ШП «Новий стиль», ТОВ «Марсана», ФОП «Курючкіна І.В.», ПП «Дайм-Трейд», ФОП «Бандура О.О.», ФОП «Жирнова С.О.», ФОП «Савченко І.М.»,  ФОП «Судьєва С.А.», ПП «Служба реклами Деменських», ТОВ Перукарня «Чаруня», ФОП «Рафаловська О.В.», де виконували роботи різного рівня складності згідно навчальних програм. Виробнича практика учнів проводиться з метою удосконалення здобутих знань,  умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх  соціальної,  психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Тісна та плідна співпраця з соціальними партнерами - замовниками дає можливість забезпечити вивчення учнями встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил; якісне проведення виробничої, технологічної та переддипломної практики для підготовки кваліфікованих та висококваліфікованих робітників.

Моніторинг якості знань учнів  проводився за результатами тематичного, семестрового оцінювання, екзаменаційних сесій, для проведення яких були розроблені тести екзаменаційних білетів і теми курсових та дипломних робіт, які були розглянуті і погоджені на засіданнях методичних комісій швейного та перукарського мистецтва. Якість знань учнів І-х курсів за результатами І та ІІ семестру підвищилась у порівнянні з середнім балом атестату про повну загальну середню освіту до 0.4 бала. Аналіз результатів зимової та літньої екзаменаційних  сесій показав, що більшість учнів груп молодших спеціалістів володіють теоретичним матеріалом на достатньому рівні. З метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки, учні І, ІІ, ІІІ курсів в повному обсязі виконали перелік навчально-виробничих робіт за професіями.

Випускники за спеціальностями: «Моделювання та конструювання промислових виробів» та «Швейне виробництво» розробили творчі колекції одягу. Молодші спеціалісти за спеціальністю 022 Дизайн «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» виконували видовищні зачіски в різноманітних стилях з урахуванням джерела натхнення. Весь випуск учнів перукарського та швейного відділень працевлаштований.

Продовжувалась робота в Навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій, який створений наказом ДНЗ «МВПУТД» № 69 від 20.02.2017 року. В роботу Навчально-практичного центру впроваджено інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання, новітніх швейних технологій та дизайну одягу за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «JULIVI» фірми САПРЛЕГПРОМ. Створені виробничі бригади, які на підставі рішення методичної комісії «Щвейне мистецтво» та розробленому бухгалтерською службою прейскуранту розцінок активно надають швейні послуги населенню.

На базі НПЦ проведено курси підвищення кваліфікації з професій «Кравець», «Закрійник», «Перукар (перукар-модельєр)» за самостійно розробленими навчальними планами і авторськими програмами педагогів ДНЗ «МВПУТД». Підвищували кваліфікацію майстри виробничого навчання Донецької області з професії «Перукар (перукар-модельєр)» в он-лайн режимі у вигляді вебінарів та майстер-класів.

Проведено стажування майстрів в\н у соціальних партнерів згідно договорів: товариство з обмеженою відповідальністю «Швацьке підприємство «Новий стиль», ТОВ «Дайм -Трейд», товариство з обмеженою відповідальністю «Марсана». За результатами стажування майстрів в\н на підприємствах соціальних партнерів розроблена тематика і проведено майстер-класи з уніфікованих повузлових обробок виробів з трикотажного полотна. Створено колекції пальто з трикотажними елементами, виготовлені колекційні сумки.

У 2017-2018 році підготовлено навчально-методичні матеріали з метою підготовки кваліфікованих робітників для Центру зайнятості з професій «Перукар (перукар-модельєр)» (кваліфікація: перукар), «Манікюрник» (кваліфікація: 3 розряд І клас), «Педикюрник» (кваліфікація: 3 розряд І клас), «Кравець» (кваліфікація: 2-3 розряд), «Адміністратор» (кваліфікація: адміністратор).

Результативністю роботи педагогів навчального закладу є участь у конкурсах перукарського мистецтва. У 2018р. - перемога у відкритому відбірному турі чемпіонату України з перукарського мистецтва (Чемпіонат півдня України, кубок Одеси) – Мамєкіна І.А. (І місце), Устимська Т. (ІІ місце), Новікова М. (ІІ місце). Підготувала переможців майстер виробничого навчання Бєлоусова Світлана Миколаївна.

Вивчено, узагальнено та впроваджено актуальний педагогічний та виробничий досвід. Підготовлено методичні матеріали: Тарахненко В.А. Опорні конспекти для підготовки учнів з професії «Закрійник», Жулай Л.І. Впровадження здоров’язберігаючих технологій при підготовці учнів з професії «Перукар (перукар-модельєр)», Штакіна О.І. Розвиток творчих здібностей учнів з урахуванням джерела натхнення, Шураєва Н.А. Авторський майстер-клас з виконання жіночої стрижки на волоссі І довжини (з досвіду роботи в групах ЦЗ), Прокопчук А.М. Майстер-клас: сучасні види мелірування волосся, Нюхова Л.В. Виконання хімічної завивки волосся, Гордієнко К.С. Догляд за волоссям після виконання хімічної завивки.

 Пройшли курси підвищення кваліфікації на базі МОІППО – 2 викладача.

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників проходять на базі Університету менеджменту освіти (ІПО ІПП м. Біла Церква) – 5 викладачів та 5 майстрів в\н.

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327),  на підставі рішення атестаційної комісії ДНЗ «МВПУТД» від  30 березня 2018 року, протокол засідання № 2: відповідають раніше встановленому тарифному розряду: 14 т. р. - майстри в\н  Тарахненко В.А., Жулай Л.І.; 11 т. р. - викладач Шураєва Н.А.; спеціаліст І категорії - викладач Мавродієва Н.І. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» викладачу Прокопчук А.М.; «спеціаліст ІІ категорії» - викладачу Гордієнко К.С.; «спеціаліст І категорії» - викладачам Жулай Л.І., Нюховій Л.В. Встановлено 12 т. р. майстрам в\н Прокопчук А.М., Шураєвій Н.А.; 13 т. р. - майстру в\н Гордієнко К.С.; 14 т. р. - майстру в\н Нюховій Л.В.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.04.2018р. № 302, на підставі рішення атестаційної комісії департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.04.2018, протокол № 2, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» викладачу Штакіній О.Г., педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» майстрам в\н Тарахненко В.А., Жулай Л.І.

Ефективно працював колектив в минулому році над впровадженням інформаційно-комунікаційних та здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес. Створено базу даних комплексно-методичного забезпечення на електронних носіях. Колектив брав участь у вебінарах, підвищував свій професійний та методичний рівень шляхом самоосвіти, участі у семінарах, майстер-класах Всеукраїнського та обласного рівня.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: фізичне виховання; національно-патріотичне; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-етичне виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання.

Найбільшу увагу в  своїй  роботі протягом  року педагогічний колектив навчального закладу приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосердя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та духовному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, бажання допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів. Колектив брав активну участь у заходах до Дня Європи. Театр моди «Елегант» до Міжнародного дня музеїв брав участь у заході «Модні тенденції різних часів», проведеним у Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В.Верещагіна.

Питання роботи зі зверненнями громадян у закладі  знаходиться на постійному безпосередньому контролі у директора. Відповідно до аналізу роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік, ця робота визнана такою, що організована та проводиться на достатньо високому рівні. Графік особистого прийому громадян адміністрацією училища складається регулярно, кожного року затверджується  наказом, розміщується на сайті та у корпусах закладу. Розроблені, затверджені наказом  та виконуються заходи на виконання Указу Президента від 07.02.08 р. № 109. Функціонує «телефон довіри», кожної останньої середи місяця відповідно до графіку адміністрацією проводяться сеанси «Гарячої лінії».

Розроблені та затверджені наказами  Положення про роботу телефону  довіри, Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян адміністрацією училища, Порядок проведення телефонних «гарячих» ліній адміністрацією закладу, а також індекси питань до звернень. Діловодство за зверненнями громадян ведеться у відповідних журналах згідно з Інструкцією.

Скарг на дії адміністрації закладу чи педагогічного колективу до училища не надходило.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян за календарний рік щосічня розглядається на педагогічній раді закладу.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян у ДНЗ «МВПУТД» (з графіками особистого прийому) щоквартально оновлюється на сайті закладу, для чого створено окремий розділ.

Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» – заклад нового типу із сучасним інтер’єром та устаткуванням, в якому здійснюється якісна ступенева підготовка кваліфікованих та висококваліфікованих робітників швейного, перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва. Спільна праця всього колективу спрямована на реалізацію підготовки фахівців в галузі легкої промисловості та сфери послуг, всебічний розвиток особистості, розвиток  талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих маральних якостей громадян України.

 

 
  сайт создан студией Мотив