цпто
корпус 3  
 
 
2013-2014 н.р.

ЗВІТ

директора Державного навчального закладу

«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»

Белоусової Тамари Павлівни

за 2013 - 2014 навчальний рік

 

В 2013-2014 навчальному році колектив працював керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585, Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770), Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327), Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., а також нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України.

      У 2013-2014 році у навчальному закладі здійснювалася підготовка

       за професіями:

        5141 Перукар (перукар-модельєр)

        7433 Кравець

        7433 Кравець, 7435 Закрійник

        7344 Фотограф (фотороботи)

       за спеціальностями:

        5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

        5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів»

        5.05160201 «Швейне виробництво»

Виконання державного замовлення – 97%.

Підводячи підсумки роботи педагогічного колективу МВПУТД за 2013-2014 навчальний рік було встановлено:

1. Колективом відпрацьовані заходи, щодо виконання Законів України “Про професійно-технічну освіту”, “Про охорону праці”, Положеннями  “Про професійно-технічний навчальний заклад”, “Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах”.

2. Методична робота здійснювалася на діагностичній основі. 

3. Проведено атестацію педагогічних працівників, за результатами якої,

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327),  на підставі рішення атестаційної комісії від  31 березня 2014 року, протокол засідання № 2:

-          продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, встановленому тарифному розряду:

«спеціаліст І категорії»

викладачу  українського ділового мовлення Богдан В.І.,

викладачу  матеріалознавства Франковській Н.В.,

викладачу  охорони праці Павленко О.О.,

9 тарифний розряд:

викладачу предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Манікюрник» Олійник Т.А.

-          присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

викладачу предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Адміністратор» Рибці Г.Ю.

-           встановлено 10 тарифний розряд:

-   майстру в\н  Малай О.С.;

-   майстру в\н  Олійник Т.А.;

-   майстру в\н  Рибці Г.Ю.

Результатом роботи педагогічних працівників є створення навчально-методичних матеріалів. Відповідно до витягу з рішення педагогічної ради ДНЗ "Миколаївське ВПУ технологій та дизайну", протокол № 4 від 27.03.2014 року: рекомендувати до впровадження опорні конспекти з предмета «Основи рекламного маркетингу і дизайну» викладача Рибки Г.Ю., збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Кравець» 2 розряду майстра в\н Малай О.С., комплексні кваліфікаційні завдання з професії «Манікюрник» 2,3 розряд майстра в\н Олійник Т.А. та досвід роботи викладачів Павленко О.О. – презентації ppt з предмета «Охорона праці», Франковської Н.В. – застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках матеріалознавства з професії «Кравець», Богдан В.І. з предмета «Українське ділове мовлення».

4. В установленому порядку затверджена навчально-плануюча документація, поурочно-тематичні плани, переліки робіт, систематизовано комплексно-методичне забезпечення уроків.

5. Здійснювалась система навчально-виховної роботи.

6. Всіма підрозділами виконано всі пункти річного плану.

Результати роботи всього колективу за 2013-2014 навчальний рік слід визнати продуктивними за такими напрямками:

-               впроваджена система вивчення соціального та матеріально-технічного стану учнівського контингенту;

-                розроблено цикл заходів з метою виховання учнівської молоді;

-        укладено договори співпраці із Службою у справах дітей; Кримінальною міліцією у справах дітей; створено Раду профілактики;

-      підписано план сумісної діяльності з Миколаївським благодійним фондом «Юнітус»;

-       Затверджено план сумісної діяльності із Обласною юнацькою бібліотекою та філією Миколаївської міської бібліотеки ім.. Кропивницького;

-       розроблено угоди про співпрацю із фахівцями: лікарем – гінекологом; наркологом; венерологом;

-      колектив став переможцем обласного етапу Всеукраїнського громадського огляду – конкурсу стану умов охорони праці в установах і закладах освіти у 2013 році,

-               організована комплексна робота з профорієнтації, робота по школах міста та області, майстри в/н та викладачі, сумісно із учнями, ознайомили випускників шкіл з переліком професій;

-               постійно велась  у засобах масової інформації реклама навчального закладу, а саме: ТРК НІС-ТВ; редакція газет «Відкритий урок»; прийнята активна участь у виставці «Освіта 2014», сумісно із Обласним Центром зайнятості проведена профорієнтаційна робота по області, поновлюється інформація на власному сайті;

-                проведено «Дні відкритих дверей»;      

-                велася активна роботи з обдарованими учнями:

-        двічі проводилася акція доброти та взаємодопомоги учням школи-інтернату №3;

-                проведені загальноучилищні традиційні конкурси, а саме: конкурс нетрадиційні великодні писанки «Диво-писанка», вишуканої Валентинки, конкурс композицій із природного матеріалу «Барви золотої осені», свято-конкурс творчих робіт учнів до свята Святої Варвари «Романтичні фантазії», оформлена художня галерея до Дня Вчителя, Нового року, 8 Березня,  Дня Перемоги та до дня Матері;

-      проведено загально училищну акцію до дня відмови від куріння «Не спалюй свого майбутнього»; проведено ряд бесід з елементами тренінгу на тему: «Толерантність – ціннісна й поведінкова складова особистості»;

-        організована   та проведена загально училищна акція до дня боротьби зі СНІДом «Червона стрічка порозуміння»

-          велика увага приділялася правовому та превентивному вихованню: до дня Юриста проведено конкурс ерудита «Правопорушення і правосвідомість», проведено класні години «Громадянський шлюб. За і проти», лекції-бесіди «Пустощі та кримінальна відповідальність», «Трудові права неповнолітніх»», проведено диспут на тему: «Побудова карьєри», проведено цикл бесід з трудового законодавства, постійно поновлюється куток правового виховання «Правова абетка»;

-             проводилася психологічна діагностика з метою визначення рівня адаптації; тренінгові заняття «Адаптація учнів у групі»; корекційні тренінгові заняття «Подолання тривожності»; бесіди-диспути про етику поведінки; години спілкування «Профілактика торгівлі людьми» з переглядом відеофільму «Станція призначення – життя»; психодіагностика дітей-сиріт; відеолекторій «Небезпечне задоволення»;  години психологічної просвіти «Оминаймо гострі кути».

-       організовувались літературні виставки до ювілейних дат діячів культури, мистецтва і науки України; проведено цикл заходів до 200 річчя з дня народження Т.Г. Шевченка;

-                активно працювали гуртки для розкриття творчих здібностей учнів:

· «Розпис на тканині та квілінгові вироби»;

· «Умілі ручки»;

· «Пастижерні прикраси та декупажні вироби»;

· Театр моди «Елегант».

-      спортивні гуртки, що сприяють залученню дітей до занять ФК та спортом:

·               «Настільний теніс»;

· «Волейбол»;

· «Легка атлетика»;

       -     проведено цикл виховних годин до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій та уроки пам’яті до річниці Чорнобильської трагедії і трагедії на Японській АЕС; проведено тиждень Пам’яті звільнення Миколаївщини від німецько-фашистських загарбників;

- Протягом року відвідували театр, кінотеатри, музеї, виставки;

- проведені зустрічі із ветеранами Великої Вітчизняної війни;

- активно ведеться пошукова робота поповнення краєзнавчої музейної   кімнати та відслідковується календар знаменних дат.

            З року в рік в МВПУТД  ведеться активна робота за здоровий спосіб життя, а саме, проведено «Всеукраїнський Олімпійський день», відкриття та закриття Спартакіади училища з різних видів спорту; турніри «Шахова королева»; кубок «Шах і мат»; змагання «Кмітлива ракетка»; кубок з волейболу «Парящий мяч»; зустріч із молодшими спортсменами збірної України; змагання силова гімнастика «Дівоча сила»; змагання дартс «Влучний кидок»; змагання з танцювальної аеробіки «Танцюють всі, як один»; спортивне свято «Дівчата все вміють і зможуть»; «Мандрівка стежками туризму»; турнір спортивних видів до дня Перемоги «Розумніший. Спритніший. Кмітливіший»;

-    систематична позаурочна робота учнів в  спортивних гуртках. На обласних спортивних змаганнях учні  протягом року посіли  призові місця:

- І місце в ХІІІ Молодіжних спортивних іграх серед учнів ПТНЗ Миколаївської області з легкої атлетики;

- ІІІ місце в ХІІІ Молодіжних спортивних іграх серед учнів ПТНЗ Миколаївської області з волейболу;

 Педагогічний колектив працював над проблемною темою “Модернізація освітнього процесу в умовах ступеневої освіти: ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі з метою продуктивного навчання”. Робота над проблемною темою здійснювалася через індивідуальні та колективні форми методичної роботи, а саме: методичні комісії, які відіграють особливе місце в процесі професійного становлення молодого педагога.

Продовжувалась робота з системи моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів.

Підвищення кваліфікації в 2013-2014 н.р. на курсах Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли 2 педагогічних працівника, навчались на курсах Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти 12 викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки та 4 майстра виробничого навчання за очно-дистанційною формою у режимі он-лайн, в Університеті менеджменту освіти – заступник директора з МР Миронова І.О.

Ефективно працював колектив в минулому році над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес. Створено базу даних комплексно-методичного забезпечення на електронних носіях. Впроваджено скап-зв'язок з навчальними кабінетами та майстернями, започатковано роботу сайту методичної роботи – віртуального методичного кабінету http://www.mvputd.edukit.mk.ua/. Колектив брав участь у вебінарах Всеукраїнського та обласного рівня.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року №1234 «Деякі питання проведення Всеукраїнського телевізійного уроку, присвяченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка» 02 вересня 2013 року - участь у Всеукраїнському телевізійному уроці, присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Перемога в конкурсі редакції журналу «Профтехосвіта» на найкращі методичні розробки уроків, сценаріїв виховних і позаурочних заходів, присвячених Дню професії в номінації "Найкраща методична розробка уроку" - Григор’євої Наталі Юріївни, викладача технології виготовлення одягу (ІІ місце).

Колектив закладу став призером І обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти» з методичної роботи за підсумками 2013 року.

У 2013-2014 році працювала творча група з удосконалення ДСПТО з професії «Фотограф (фотороботи)», співпрацювали з Інститутом інноваційних технологій та і змісту освіти МОН України (Багмут О.М.).

Педагогічний колектив підвищував свій професійний та методичний рівень шляхом самоосвіти, участі у семінарах, майстер-класах:

  •   участь в навчальному семінарі "Основи колористики ESTEL DeLuxe ", організованим ведучими технологами фірми ESTEL Кушніренко Ніною (м.Київ) та Бубирь Тетяною (м.Миколаїв) для майстрів-перукарів з 13 по 15 жовтня 2013р.;
  • у засіданні обласної методичної секції викладачів інформатики та інформаційних технологій  «Проектування як основний вид пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів», 23 жовтня 2013 року на базі Южноукраїнського професійного машинобудівного ліцею;
  • в  обласному семінарі  заступників директорів з навчально-методичної роботи (методистів), 23 жовтня 2013 року на базі Новоодеського професійного аграрного ліцею;
  • у семінарі старших майстрів «Інноваційна здатність майстра виробничого навчання  як один з головних чинників  забезпечення  якості професійно-практичної  підготовки  кваліфікованих конкурентоспроможних робітників», 24 жовтня 2013 року на базі Вознесенського професійного ліцею;
  •   у засіданні обласної методичної секції викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання з професій, пов’язаних з наданням послуг в офісі «Нові вимоги – нові умови – нові орієнтири у професійній підготовці  кваліфікованих робітників», 20 листопада 2013 року на базі Новоодеського професійного аграрного ліцею;
  • у засіданні обласного методичного об’єднання голів методичних комісій педагогічних працівників з професій сільськогосподарського, швейного профілю та сфери послуг ПТНЗ Миколаївської області «Удосконалення навчального процесу через інноваційні технології», 21 листопада 2013 року на базі філії Маринівського професійного аграрного ліцею;
  • у засіданні обласної методичної секції викладачів предмета «Захист Вітчизни», 19 лютого 2014 року на базі Миколаївського професійного ліцею;
  • обласній секції викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професій «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист», «Манікюрник», організованою Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Миколаївській області спільно з Миколаївською академією перукарського мистецтва Київського національного університету культури та мистецтва на тему "Розвиток творчої особистості на уроках виробничого навчання з професій сфери послуг", 20 березня 2014 року.

Досвід роботи колективу із застосування інформаційно-комунікаційних технологій розглядався на обласному семінарі заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів  «Застосування ІКТ у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами: досвід  практиків» 18 березня 2014 року.

З метою виконання державного замовлення укладені договори про надання освітних послуг у сфері професійно- технічної освіти між МВПУ технологій та дизайну і замовником робітничих кадрів (підприємствами-соціальними партнерами), а саме: фізичною особою-підприємцем Курючкіною Іриною Володимирівною, приватним підприємцем Годуновою Любов’ю Йосипівною, ТОВ «Миколаївіндодяг», ТОВ «Швацьке підприємство «Новий стиль» і фізичними особами-підприємцями салонів-перукарень, перукарень міста та області. Тісна та плідна співпраця з соціальними партнерами замовниками дає можливість забезпечити вивчення учнями встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, встановлених для професій; якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики для підготовки кваліфікованих та висококваліфікованих робітників.

Згідно Постанови від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» працевлаштування випускників виконується за двосторонніми договорами, укладених між навчальним закладом і замовником (соціальним партнером), а також багатосторонніми  договорами для забезпечення випускників першим робочим місцем.

У 2013/2014 навчальному році було випущено 284 кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів:

- професія: 5141 « Перукар ( перукар - модельер )» - 120 чол.

- професія: 7433 «Кравець» - 40 чол.

- професія: 7433 «Кравець», 7435 «Закрійник» - 26 чол.

- молодші спеціалісти - 98 чол. за спеціальністю:

«Швейне виробництво»-35 чол.

«Моделювання та конструювання промислових виробів»-43 чол.

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика»-20 чол.

За результатами моніторингу випуску:

- Вдосконалення умінь та навичок, підвищення робочої кваліфікації, вступ до ВНЗ – 182 чол.

- Працевлаштування - 73 чол.

- Декретна відпустка-24 чол.

- Інше -5 чол.

     Протягом навчального року в навчальному закладі були проведені конкурси фахової майстерності серед учнів І курсів за професіями 7433 «Кравець», 5141 «Перукар (перукар-модельєр)» з метою популяризації серед молоді робітничих професій, пропаганди досягнень новітніх технологій, розвитку творчої активності учнів, вдосконалення знань, умінь та навичок з спеціальних предметів, професійно-практичної підготовки.         

За результатами визначено переможців.

Швейне відділення:

І місце – Щіпська Надія  – група  № 103 (майстер в/н Кругляк Ірина Володимирівна);

ІІ місце – Заворотна Анастасія – група № 106 (майстер в/н Губарь Ольга Олегівна);

ІІІ місце – Коваль Анастасія – група № 101 (майстер в/н Тарахненко Вадим Анатольович). 

Перукарське відділення:

І місце – Мусієнко Світлана  – група № 111/112 (майстри в/н Нипошенко Л.І., Гордієнко К.С.);

ІІ місце – Блажко Лідія – група № 109/110 (майстер в/н Драгуновська Л.В.);

ІІІ місце – Палієнко Марина – група №113/114 (майстри в/н Нюхова Л.В., Карбовнича Н.О.).

      Традиції проведення конкурсів розвивають зацікавленість учнів у професії, спонукають до творчості, підвищують професіоналізм. Учні мають можливість реалізувати себе, показати високий рівень знань, умінь та навичок, оцінити свої сили і можливості, отримати професійну оцінку компетентного журі.

        Щороку поповнюється та оздоблюється матеріальна база навчального закладу, протягом 2013-2014 навчального року була створена та  оснащена нова фотолабораторія з професії «Фотограф (фотороботи)».

На сьогодні Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну - заклад нового типу, в якому здійснюється ступенева підготовка кваліфікованих та висококваліфікованих робітників швейного та перукарського відділень із сучасним інтер’єром та устаткуванням, адже спільна праця всього колективу спрямована на реалізацію підготовки фахівців в галузі легкої промисловості та сфери послуг, всебічний розвиток особистості та найвищої цінності в суспільстві, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних для свідомої, суспільної розбудови нашої держави – України.

 
  сайт создан студией Мотив