цпто
корпус 3  
 
 
План роботи НПЦ
План роботи НПЦ

План

перспективного розвитку

навчально-практичного Центра

1. Головною метою діяльності Центру є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів з метою забезпечення належних умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону. Оновлення змісту освіти, структури та організації навчально-виробничого процесу, збереження рівного та відкритого доступу до професійно-технічної освіти для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників швейної галузі.

2.Впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій, найсучасніших досягнень із застосуванням новітнього обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення взаємодії шляхом співробітництва і постійного зв'язку між соціальними партнерами та іншими професійно-технічними навчальними закладами швейного напряму.

3.Вдосконалення та оновлення комплексного науково-методичного забезпечення навчально – виробничого процесу, організація виробничого навчання учнів з метою освоєння новітніх швейних технологій і матеріалів з врахуванням Державних стандартів професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професій «Кравець», «Закрійник» розроблених відповідно до Конституції України та інших нормативно-правових документів і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

4.Вдосконалення співпраці із соціальними партнерами шляхом використання високотехнологічного сучасного виробництва та врахування запиту роботодавців, для забезпечення мобільними і конкурентоспроможними випускниками швейної галузі регіону. Безперервна взаємодія із центрами зайнятості, навчальними закладами швейного напряму, державними і громадськими організаціями, щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти. Укладання двосторонніх договорів про надання освітніх послуг між соціальними партнерами та навчальним закладом, договорів про надання робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої практики

5.Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

6.Надання консультативної, практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам регіону з питань впровадження в навчальний процес новітніх швейних технологій та дизайну одягу за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «JULIVI" фірми САПРЛЕГПРОМ та його використання в навчальному процесі.

7.Моніторинг ринку праці шляхом анкетування щодо сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів, слухачів закладу з розширенням професійних компетентностей. Врахування пропозицій соціальними партнерами щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями та слухачами новітніх технологій.

8.Організація стажування учнів на виробничих майданчиках соціальних партнерів шляхом усунення труднощів адаптації на ринку праці із використанням технологічних і виробничих інновацій, з врахуванням регіонального компоненту та подальшого працевлаштування .

9.Розробка інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

10.Участь у організації та проведенні семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процесі підготовки робітничих кадрів, а також проведення майстер-класів із залученням ведучих фахівців у швейній галузі. Організація та проведення засідання обласних методичних секцій щодо використання сучасних швейних матеріалів, обладнання при підготовці робітників швейної галузі

11. Проведення засідання методичної комісії швейного мистецтва щодо розробки та затвердження методів навчання з використанням уніфікованої обробки виробів згідно освітньої - кваліфікаційної характеристики з професії «Кравець», «Закрійник» із залученням викладачів спецдисциплін. Розробка та затвердження переліка робіт з урахуванням ускладнених елементів та прейскуранта надання швейних послуг населенню.

12. Впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовці кваліфікованих кадрів та внесення відповідних змін до організації навчально-виробничого процесу.

13. В основі підготовки та діяльності навчально-практичного центра – високий професіоналізм кваліфікованих кадрів, соціальна відповідальність помножена на системність, інноваційність, прогностичність та компетентність у професії «Кравець», «Закрійник».

 

Пріоритетні напрямки та цілі розвитку

 

 

 

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1.Адміністративний напрям

Вивчити потребу регіонального ринку праці та оформити відповідні договори на здійснення освітньої діяльності по підготовці кваліфікованих робітників.

2.Фінанси та контроль

Розробити калькуляцію для надання платних освітянських та виробничих послуг НПЦ

3.Людські ресурси

Здійснювати підготовку регіональних кадрів з швейної галузі

Здійснювати навчання працівників швейних підприємств, з метою освоєння ними новітніх швейних технологій та матеріалів.

Організовувати роботу курсів підвищення кваліфікації для фахівців підприємств,

Проведення стажування майстрів виробничого навчання та викладачів спец предметів з інших ПТНЗ швейного профілю

Надання платних освітянських та виробничих послуг

Направляти випускників на працевлаштування до соціальних партнерів замовників.

4.Навчальні плани

Вивчити пропозиції соціальних партнерів для вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями та слухачами новітніх технологій.

Розробити інформаційно-методичний супровід НПЦ для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників швейної галузі.

5.Викладання

Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у навчальному процесі

Впроваджувати інноваційні технології в процес підготовки кваліфікованих робітників;

Впроваджувати використання електронних засобів навчання;

Надавати консультативну, практичну та методичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам регіону з питань впровадження в навчальний процес новітніх швейних технологій та дизайну одягу за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «JULIVI" фірми САПРЛЕГПРОМ та його використання в навчальному процесі:

теоретичні відомості сучасного програмного забезпечення для розробки конструкторсько-технологічної документації швейних виробів. Структура і можливості програмно - апаратного комплексу "JULIVI" фірми САПРЛЕГПРОМ та їх використання в учбовому процесі

використання пристосувань для точного зняття вимірів з фігури замовника;

виготовлення лекал корсету на типову фігуру способом наколювання;

Вдосконалити рівень якості виробничої практики із залученням методів навчання з використанням уніфікованої обробки швейних виробів

Проводити засідання методичної комісії швейного мистецтва з вирішення виникаючих питань роботи НПЦ

Організовувати проведення семінарів-практикумів, конференцій, майстер – класів та інші навчальні заходи

Проведення курсів цільового призначення по вивченню:

програмного комплексу САПР та АСУП "Julivi";

сучасних швейних технологій;

"Тривимірний манекен".

6.Працевлаштування випускників

Налагодження співпраці із соціальними партнерами

Укладання двосторонніх договорів про надання освітніх послуг

Підвищення рівня працевлаштування випускників

7.Популяризація робітничих професій

Забезпечити потреби регіону в кваліфікованих робітниках

Виконання плану набору учнів

Висвітлювати в міських ЗМІ та на сайті навчального закладу основні події та матеріали про досягнення учнів, випускників

Сприяти розвитку допрофесійної освіти

Організовувати профорієнтаційну роботу в рамках міських та обласних заходів

Приймати участь у «Ярмарках професій», які організовує управління освіти ММР та Миколаївський Обласний Центр Зайнятості

 
  сайт создан студией Мотив