цпто
корпус 3  
 
 
Річний звіт про діяльність ДНЗ «МВПУТД»
В 2018-2019 навчальному році колектив працював керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585 (зі змінами затвердженими наказом МОН України 10.07.2015р. № 746), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770), Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., а також нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України. 
У 2018-2019 році у навчальному закладі здійснювалася підготовка
за професіями:
5141 Перукар (перукар-модельєр)
 5141 Перукар (перукар-модельєр). Адміністратор
7433 Кравець
7344 Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору
за спеціальностями:
022 «Дизайн»
182 «Технології легкої промисловості»
Підводячи підсумки роботи педагогічного колективу МВПУТД за 2018-2019 навчальний рік було встановлено:
Навчальний заклад  пройшов атестацію терміном на 10 років з усіх видів підготовки  9 професій: кравець, перукар (перукар-модельєр), закрійник, вишивальник, візажист, візажист-стиліст, манікюрник, педикюрник, адміністратор.
Були проліцензовані нові види підготовки (первинна професійна підготовка з професій: візажист, манікюрник, педикюрник).
За виконанням навчальних планів і програм, моніторингом навчальних досягнень учнів  здійснювався постійний контроль: в кінці кожного семестру та  протягом семестру 2-3 рази перевірялись журнали теоретичного навчання, табелі вичитаних годин, екзаменаційні та залікові відомості, протоколи поетапних (державних) кваліфікаційних атестацій, протоколи державних кваліфікаційних комісій, зошити індивідуальної роботи з здобувачами освіти.
Проведений аналіз показав, що:
– викладачами ІІ ступеня була розроблена навчально-плануюча  документація згідно стандартів на модульно-компетентнісній основі з кожної професії і предмету;
– викладачами ІІІ ступеня скориговані науково-методичні комплекси з урахуванням регіонального компоненту, які були розглянуті і погоджені на засіданнях методичних комісій  в установленому порядку;
– всі викладачі і майстри в/н виконали навчальні плани і програми з усіх предметів, професій і спеціальностей за навчальний рік згідно робочих навчальних планів.
Проведений аналіз якості знань учнів протягом року показав, що якість знань учнів  І-х курсів за результатами І семестру підвищилась у порівнянні з середнім балом шкільного атестату, що свідчить про те, що учні  цілеспрямовано прийшли до нашого навчального закладу і зацікавлені в оволодінні обраної професії, предмети професійного направлення читають викладачі, які добре володіють фактичним матеріалом, сучасними технологіями проведення уроків, враховують індивідуальні особливості здобувачів освіти. За результатами ІІ семестру в групах кравців і перукарів (перукар-модельєр) успішність залишилася на рівні І семестру, в групі фотографів (фотороботи, оператор комп’ютерного набору) успішність підвищилась на 0,3 бала. 
На ІІІ ступені моніторинг якості знань учнів проводився за результатами тематичного оцінювання та поетапної кваліфікаційної атестації. В групах кравців проводився зріз знань за результатами базового блоку та поетапної кваліфікаційної атестації кравець 2-3-го розрядів, якість знань виросла на 0,1-0,3 бали. В групах перукар (перукар-модельєр) проводилась поетапна атестація за кваліфікацією перукар, перукар 2-го класу, за результатами ПКА в групах №105-106, №109-110 якість знань на одному рівні, в групах №107-108, №111-112 якість знань знизилась відповідно на 0,4, 0,2 бали. 
Для проведення екзаменаційних сесій були розроблені тести екзаменаційних білетів і теми курсових та дипломних робіт, які були розглянуті і погоджені на засіданнях методичних комісій швейного та перукарського мистецтва. Аналіз результатів зимової та літньої екзаменаційних  сесій показав, що більшість учнів груп молодших спеціалістів володіють теоретичним матеріалом на достатньому рівні.
Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» – заклад нового типу із сучасним інтер’єром та устаткуванням, в якому здійснюється якісна ступенева підготовка кваліфікованих та висококваліфікованих робітників швейного, перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва.
З метою виконання регіонального замовлення на 2019 рік укладено договори про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом і замовником робітничих кадрів за професіями та спеціальностями:
    5141 Перукар (перукар-модельєр) - 60 чол.; 
    5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Манікюрник - 30 чол.
    5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Педикюрник - 30 чол.
    5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Візажист - 30 чол.
    5141 Перукар (перукар-модельєр). 4222 Адміністратор - 30 чол.
    7433 Кравець - 60 чол.; 
    7344 Фотограф (фотороботи). 4112 Оператор комп’ютерного набору – 
                                                                                                       30 чол.;
    182 Технології легкої промисловості - 50 чол.;
    022 Дизайн - 20 чол. 
    
   Задля створення умов якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги регіонального ринку праці у 2018/2019 н.р. колектив продовжив роботу з впроваджування дуальної форми навчання (практико орієнтоване навчання, побудоване на підґрунті соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітників) за професією 7433 Кравець в групі № 201-202. В перелік навчально-виробничих робіт додано теми з особливостей обробки вузлів трикотажних виробів. Згідно тематичного плану 60 годин виробничого навчання відпрацьовано на виробництві з використанням матеріально-технічної бази підприємства. Здобувачі освіти опанували уміннями та навичками з виготовлення спортивних брюк, чоловічої сорочки, жилету, жакету з трикотажного полотна. Виробнича практика здійснювалася на робочих місцях ТОВ «ШП «Новий стиль». Таким чином, дуальна форма навчання передбачає зміцнення зв’язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів та надає можливість мобільно реагувати на зміни виробничих технологій, враховувати вимоги конкретного підприємства.
Викладачі та майстри в/н активно ведуть роботу в Навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій, який був створений наказом ДНЗ «МВПУТД» № 69 від 20.02.2017 року. В роботу НПЦ впроваджено інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання, новітніх швейних технологій та дизайну одягу за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «JULIVI». 
Навчально-практичні центри - потенціал для розвитку закладів професійної системи освіти, тому було проведено засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій легкої промисловості за темою: «Впровадження у навчально-виробничий процес сучасних виробничих технологій як умова забезпечення відповідальності рівня кваліфікації випускника потребам праці». 
На базі НПЦ проводиться навчання здобувачів освіти на курсах «Закрійник» (підвищення кваліфікації).
  Здобувачі освіти центру на виробничих майданчиках підприємств проходили виробниче навчання та виробничу практику по вивченню інноваційних методів обробки швейних виробів.
         Завдяки укладанню договору з новим соціальним партнером - ООО «ВОЗКО-АЛЬЯНС» про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом і замовником робітничих кадрів для здобувачів освіти та викладачів, було проведено екскурсію на підприємство, з метою ознайомлення з шкіргалантерейним виробництвом, асортиментом продукції підприємства, яке виготовляється за новітніми  технологіями. Підсумком цього заходу стала розробка нових моделей  сумок та дрібного шкіргалантерейного асортименту, а саме косметичок та чохлів для ключів. Роботи талановитих здобувачів освіти НПЦ були представлені на Освітянській конференції у Обласному Будинку Культури та до Дня міста Миколаєва і Дня Миколаївської області.
За участю провідного спеціаліста  ТОВ «Марсана» Буксановою Н.В. проведено семінар за темою: «Вшивання тасьми - «блискавка»  на декольте у купальнику». 
Майстри в/н швейного відділення проходили стажування на підприємствах - соціальних партнерів: ТОВ «Швацьке підприємство «Новий стиль», ТОВ «Дайм -Трейд», ТОВ «Марсана». За результатами стажування майстрами в/н проведено майстер-класи з уніфікованих повузлових обробок виробів, з подальшим впровадженням надбання у навчальний процес. 
Як результат роботи центру було презентовано виставку жіночих костюмів ділового стилю, виготовлених здобувачами освіти. В червні розпочато роботу за  проектом: «New look».
       З метою удосконалення рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників, розвитку творчої активності здобувачів освіти, виявлення і підтримки обдарованої молоді в училищі був проведений конкурс фахової майстерності серед здобувачів освіти І курсів за професію Перукар (перукар-модельєр). Основними завданнями конкурсу є: підвищення інтересу до оволодіння професією, популяризація серед молоді робітничих професій, впровадження в навчально-виробничий процес сучасних прийомів і методів навчання. За результатами конкурсу присудили призові місця та нагородили грамотами учасників конкурсу:
І місце - Багриновська Єлизавета, група № 111/112, майстер в/н Гичка Л.І.;
ІІ місце – Клюєва Анастасія, група № 109/110, майстер в/н Нюхова Л.В.;
ІІІ місце – Чепель Анастасія, група № 107/108, майстер в/н Устимська Т.В.
У 2018/2019 н.р. здобувачі освіти І, ІІ, ІІІ курсів в повному обсязі виконали перелік навчально-виробничих робіт за професіями, з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою з професійно-практичної підготовки. Практика здобувачів освіти проводиться з метою удосконалення здобутих знань,  умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Виробничу, технологічну та переддипломну практику здобувачі освіти швейного та перукарського відділень проходили на підприємствах м. Миколаєва, а саме: ФОП «Шапоренко Л.Ю.», ТОВ «ШП «Новий стиль», ТОВ «Марсана», ФОП «Курючкіна І.В.», ТОВ «Дайм-Трейд», ФОП «Мартинов І.М.», ФОП «Шевченко О.В.», ФОП «Іванова Л.В.», ФОП «Моденко О.В.», ТОВ Перукарня «Чаруня», ФОП «Кулініч Н.М.», ПП «Служба реклами Деменських», де виконували роботи різного рівня складності згідно навчальних програм. Тісна та плідна співпраця з соціальними партнерами-замовниками дає можливість забезпечити вивчення здобувачами освіти встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил; якісне проведення виробничої, технологічної та переддипломної практики для підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.
Відповідно до Постанови від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» працевлаштування випускників виконується за багатосторонніми договорами для забезпечення випускників першим робочим місцем. У 2018/2019 навчальному році було випущено 254 чол.: 
кваліфікованих робітників за професіями:
Перукар (перукар - модельер ) - 110 чол.
Кравець - 52 чол.
Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору - 28 чол.
молодших спеціалістів за спеціальностями:
Технології легкої промисловості - 48 чол.
Дизайн - 16 чол.
За результатами випуску:
- вступ на навчання, курси цільового призначення, до ВНЗ - 199 чол.
- працевлаштування - 31 чол.
- декретна відпустка - 15 чол.
- інше - 9 чол.    
Як результат ДКА з професійно-практичної підготовки є кваліфікаційні роботи:
- за професією Кравець – виготовлені швейні вироби за індивідуальними замовленнями (пальтово – костюмного асортименту);
      - за професією Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору – фотовиставка робіт за жанрами: натюрморт, пейзаж, макрофотографія та портретна зйомка. 
       Випускники за спеціальністю Дизайн, майстер виробничого навчання Бєлоусова С.М., виконали дипломні проекти за темою «Розробка колекції фантазійних жіночих зачісок з урахування джерела натхнення». Творчі групи молодших спеціалістів за спеціальністю Технології легкої промисловості розробили колекції одягу «Глорія», «Міленіум», «ETHNO PARTY» під керівництвом майстрів виробничого навчання Щербак І.В., Галюк О.М., Мазуренко С.Л.. 
На базі НПЦ проведено курси підвищення кваліфікації з професій «Кравець», «Закрійник», за самостійно розробленими навчальними планами і авторськими програмами педагогів ДНЗ «МВПУТД».
З метою  внутрішнього контролю за роботою педагогів методичні комісії «Загальнопрофесійної підготовки», «Швейного мистецтва», «Перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва» впродовж навчального року здійснювали моніторинг і коригували діяльність членів МК за напрямками роботи: плануюча документація; паспорти та плани роботи кабінетів, майстерень, лабораторій; систематичність взаємовідвідування уроків колег; наставництво; робота з самоосвіти; підготовка до атестації (згідно графіка проведення атестації).
У 2018-2019 році підготовлено навчально-методичні матеріали з метою підготовки кваліфікованих робітників для Центру зайнятості з професій «Перукар (перукар-модельєр)» (кваліфікація: перукар), «Манікюрник» (кваліфікація: 3 розряд І клас), «Адміністратор» (кваліфікація: адміністратор).
     Результативністю роботи педагогів навчального закладу є участь у конкурсах перукарського мистецтва:
   1. Перемога у відкритому відбірковому турі XXII Чемпіонату Півдня України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу - Чемпіонат Півдня України «Кубок Одеси 2019» у номінації «Модна жіноча укладка «Кучері Street Fashion» з використанням хвиль»:
І місце у категорії «юніор» -  майстер виробничого навчання Марія Новікова;  
     ІІ місце - у категорії «студент» -  учениця групи 409-410 зі спеціальності «Дизайн» Ілона Калініч.     
2.Перемога у XXІ Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та  макіяжу (НСК «Олімпійський» м. Київ)
І місце в номінації «Вечірня коктейльна зачіска з елементами плетіння» - майстер виробничого навчання Мамєкіна Ірина;
І місце в номінації «Весільна артистична зачіска» -  майстер виробничого навчання Новікова Марія.
Переможців підготувала і надихнула – тренер – наставник Світлана Бєлоусова.
3.Майстри виробничого навчання Ірина Мамєкіна і Марія Новікова нагороджені Подячними листами Миколаївської міської ради за активну участь та досягнення високих результатів у ХХІ Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу (м.Київ).
4.Захист дипломних робіт здобувачів освіти спеціальності «Технології легкої промисловості» - представлення колекцій «MILLENNIUM», «Ethnic Party», «Gloria». Випускники розробили творчі колекції одягу.
5.Захист дипломних робiт здобувачiв освiти з професiiї: Перукар (перукар—модельєр) - представлення святково—побутових зачiсок з використанням пастижерного доповнення. Молодші спеціалісти за спеціальністю 022 Дизайн «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» виконували видовищні зачіски в різноманітних стилях з урахуванням джерела натхнення.
6.Фото-вернісаж – захист творчих робіт здобувачів освіти з професії «Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору». На фото-вернісажі були запропоновано для огляду фотографії наступних жанрів: натюрморт, нічний пейзаж, тварини, макрозйомка, портрет.
Вивчено, узагальнено  педагогічний та виробничий досвід, оформлено  опорні конспекти з професії «Фотограф» Рибка Г.Ю., Белінська – Фоміна Т.І. (перукар «перукар-модельєр») , Гламазда В.В. (англійська мова) .
Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників пройшли  на базі Університету менеджменту освіти (ІПО ІПП м. Біла Церква) – 8 викладачів та 5 майстрів в/н.
 Пройшли курси підвищення кваліфікації на базі МОІППО – 2 викладача.
Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327),  на підставі рішення атестаційної комісії ДНЗ «МВПУТД» від  30 березня 2018 року, протокол засідання № 2: відповідають раніше встановленому тарифному розряду: 11т. р. - викладачу Олійник Т.А.;       12 т. р. – майстру  в/н  Олійник Т.А ;спеціаліст І категорії - викладач Богдан В.І., Франковській Н.В., Павленко О.О. Присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст ІІ категорії» - викладачу Гламазді В.В..; «спеціаліст І категорії» - викладачу Рибці Г.Ю. Встановлено 11т.р. - майстру в/н, викладачу  Белінській – Фоміній Т.І.; 13 т. р. - майстру в/н Рибці Г.Ю.; 14 т. р. - майстру в/н Губарь О.О..
У ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на формування у здобувачів освіти особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу. Виховна робота в закладі освіти здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства»,  положеннями Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини, інших чинних нормативно-правових актів у сфері освіти та виховання, Статуту ДНЗ «МВПУТД».
Головною метою виховної роботи в ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» є виховання національно свідомого громадянина Української держави з стійкими моральними та правовими засадами, висококваліфікованого, конкурентоспроможного та ініціативного професіонала своєї справи та згідно листа Міністерства освіти і науки «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки та благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році».
У 2018-2019 навчальному році заклад освіти виконував такі програми: Державна соціальна програма «Національний  план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018 – 2020 роки, Обласна програма «Безбар’єрна Миколаївщина» на період до 2020 року, Обласна Програма «Молодь  Миколаївщини»  на 2016-2020 роки, Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  у Миколаївській області на 2017-2021 роки, Програма правової освіти населення у Миколаївській області на 2014-2020 роки, Обласна Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, Обласна Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян  у Миколаївській області на 2017-2021 роки, Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
Для  реалізації даних програм був розроблений план виховної роботи  закладу освіти та плани виховної роботи майстрів в/н. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове і превентивне, морально-етичне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне та включають у себе календарні, традиційні загальноучилищні свята, акції, заходи, змагання та конкурси.
Питання виховної роботи обговорюється на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, ради з профілактики правопорушень. Виховна робота в училищі ведеться в тісному поєднанні з освітнім процесом і не обмежується тільки проведенням різноманітних загальноучилищних заходів, а здійснюється і при проведенні занять теоретичного і виробничого навчання. 
З метою реалізації творчого й інтелектуального потенціалу обдарованої молоді, пропаганди художньо-естетичного виховання здобувачів освіти, формування в них патріотичних почуттів, Миколаївською міською радою було проведено ряд заходів, активними учасниками яких були здобувачі освіти ДНЗ «МВПУТД» .
Важливе місце у системі виховання відводиться учнівському  самоврядуванню. Діяльність учнівського  самоврядування, перш за все, сприяє згуртуванню молоді, розвитку демократичної культури, відповідальності, стимулює громадську активність. Учнівське самоврядування є органічною складовою освітнього процесу в училищі, в основі якої діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з адміністрацією закладу професійного навчання, педагогічним колективом, методичними комісіями, батьківською радою. За ініціативи учнівського самоврядування було організовано і проведено привітання з Днем Святого Миколая та Новорічними святами дітей – пацієнтів хірургічного і терапевтичного відділень Миколаївської обласної дитячої лікарні. Всі маленькі пацієнти отримали солодкі подарунки. Також учнівський колектив ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» взяв участь в акції «Подарунки на Миколая» і передав солодкі подарунками для військовослужбовців та їх дітей у зону ООС через обласний військовий комісаріат та благодійний фонд «Волонтерський рух «Милосердя». 
У листопаді в клубі юних моряків з флотилією було підведення підсумків акції «Запали надію в серці» та передача воїнам - учасникам ООС вишитих хустин «Дарую воїну хустину, щоб на війні він не загинув», в якій активну участь з виготовлення та передачі хустин взяли здобувачі освіти нашого закладу.
Протягом всього навчального року особлива увага приділялася реалізації напрямку національно-патріотичного виховання, головною метою якого є формування свідомого громадянина, патріота, набуття молодим поколінням соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві. Для забезпечення даної мети у ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» було проведено ряд заходів: 
інформаційну бесіду «Безсмертний подвиг юності» до Дня партизанської слави;
відеопривітання «Захисники! Ви гордість українського народу!» до дня Захисника України та до Дня Збройних Сил України;
оформлено виставку-хронографію «Не обміліє пам’яті ріка…» до Дня визволення України від фашистських загарбників;
оформлено історичну панораму «На шляху до свободи на незалежності» до Дня Соборності та Свободи України; 
урок – реквієм «Нескорені, чиї душі на небесах …» до Дня Героїв Небесної Сотні. 
відбувся кіноперегляд документального фільму «Крути – молода кров» з циклу проекту «Україна – забута історія».
До роботи в різних напрямках виховної роботи залучаються спеціалісти Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Спільно з бібліотекарем навчального закладу і педагогами проводяться виховні заходи. У грудні 2018 року у ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» провідним бібліотекарем Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва Алієвим Андрієм Расімовичем було проведено профілактичні тренінги «Булінг і кібербулінг: корисні правила і поради», «Безпека в Інтернеті» в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» для здобувачів освіти І і ІІ курсів професії «Перукар (Перукар-модельєр)». Така система роботи дає плідні результати.
На початку навчального року було укладено угоди про співпрацю між професійним закладом освіти та службою у справах дітей, з  сектором молодіжної превенції  Заводського відділу поліції ГУНП в  Миколаївській області. Затверджено  план роботи Ради профілактики правопорушень серед здобувачів освіти навчального закладу та сформовано її склад. Згідно угоди, в грудні 2018 року в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» пройшов захід – правова година «Ти маєш право, але ти маєш і обов’язки». До здобувачів освіти завітали: головний спеціаліст відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Миколаївській області Бойко Наталія Северинівна та начальник сектору молодіжної превенції Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Петровський Дмитро Володимирович.
На правовій годині були висвітлені питання щодо торгівлі людьми, насильства у підлітковому середовищі та відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень. Правоохоронці звернули увагу присутніх на те, що будь-які прояви насильства над людиною є порушенням прав людини, яке тягне за собою кримінальну відповідальність. Здобувачі освіти були ознайомлені з заходами безпеки, щоб уникнути протиправних дій по відношенню до них. 
У грудні 2018 року - січні 2019 року здобувачі освіти груп 113-114, 213-214 професії «Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору» стали учасниками онлайн-курсу « Проти дій торгівлі людьми», який був організований Миколаївським місцевим благодійним фондом «Любисток». Захід був проведений в рамках міжнародної інформаційної кампанії «16 Днів проти насильства» та з метою привернення уваги молоді до основних проблем торгівлі людьми та профілактики насильства. 
Під час заходу здобувачі освіти мали можливість підвищити рівень інформованості та усвідомлення гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорили причини, форми та ознаки цього явища. 
Також на початку навчального року була підписана угода про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області, згідно якої у ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» відбулася зустріч заступника начальника відділу Державної реєстрації нормативно-правових актів Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області Кюкало Олени Олександрівни зі здобувачами освіти І і ІІ курсів на тему: «Зупинимо булінг разом».
Метою заняття було сприяти формуванню нетерпимості до проявів агресії, вказати її прояви та форми, акцентувати увагу здобувачів освіти на темі загальнолюдських цінностей, навчити контролювати себе у різних критичних ситуаціях, розвити навички надання і отримання допомоги.
Згідно підписаної угоди, у березні 2019 року здобувачка освіти І курсу з професії «Перукар (Перукар-модельєр)» Клюєва Анастасія взяла участь у конкурсі малюнків «Зупинимо боулінг разом» та була нагороджена Грамотами:
Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за ІІ місце у відкритому конкурсі малюнків на тему «Зупинимо булінг разом»;
Управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Миколаївській області за кращу роботу у конкурсі малюнків на тему «Зупинимо булінг разом».
Велику роль у виховній роботі відводиться заходам по формуванні національної свідомості здобувачів освіти. Протягом навчального року учнівський і педагогічний колективи навчального закладу брали участь у міських заходах: у церемонії покладання квітів до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу з нагоди вшанування Дня пам’яті жертв політичних репресій,  у покладанні квітів до 74-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу “Струни пам’яті” на честь вшанування загиблих учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, у покладанні квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні, у покладанні квітів до пам'ятника В.О. Лягіну, приурочене до Дня партизанської слави.
9 листопада 2018 року учнівський і педагогічний колективи ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» в День української писемності й мови долучились до написання 18-го радіодиктанту єдності, який звучав на хвилі Першого каналу UA: Українське радіо. Основною метою диктанту було - єднання навколо мови. Радіодиктант – не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб.
Система виховної роботи передбачає комплекс заходів спрямованих на фізичний розвиток здобувачів освіти. В училищі діє налагоджена система спортивних гуртків. Збірні команди закладу професійного навчання з баскетболу, волейболу, шахів, легкої атлетики є постійними учасниками міських і обласних змагань. Досягнення закладу освіти у спортивній роботі:
І командне місце у ХVІІІ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2018-2019 навчального року, у змаганнях з легкої атлетики.
ІІ командне місце у ХVІІІ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2018-2019 навчального року у змаганнях з настільного тенісу.
ІІ командне місце у ХVІІІ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2018-2019 навчального року у змаганнях з волейболу;
ІІІ командне місце у ХVІІІ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2018-2019 навчального року у змагання з баскетболу(3х3); 
І командне місце у ХVІІІ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2018-2019 навчального року у змаганнях з шахів.
ДНЗ «МВПУТД» зайняв І загальне місце у ХVІІІ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2018-2019 навчального року. 
Проводиться систематична робота щодо формування здорового способу життя здобувачів освіти і профілактики шкідливих звичок. 8 листопада 2018 року у ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» головним спеціалістом відділу з гуманітарних питань та спорту адміністрації Заводського району Купрасовою Н.А. спільно з лікарем міського протитуберкульозного диспансеру Нюбіним Б.П. провели інформаційно-просвітницький захід «Здоров’я – найбільше багатство на землі» для здобувачів освіти І курсу професій «Кравець», «Перукар».
15 листопада 2018 року була проведена акція до міжнародного дня відмови від куріння «Палити вже не модно». В рамках акцій здобувачі освіти ІІ курсу з професії: «Фотограф (фотороботи) Оператор комп'ютерного набору» підготували виставку фоторобіт «Зроби свій вибір».
Команда «ДИЗАЙН» ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище  технологій та дизайну» посіла почесне ІІ місце в обласному етапі IX Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я!» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області.
25 квітня ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» взяв активну участь у профорієнтаційному квесті «В пошуках професії» на території парку «Ліски». Захід було організовано та проведено за ініціативи Миколаївського міського центру зайнятості за участі професійних (професійно-технічних) закладів освіти та загальної середньої освіти Заводського району Миколаєва.
16 травня 2019 року здобувачі освіти закладу  освіти були учасниками акції-флешмобу до Дня вишиванки «Вишиванка об’єднує всіх» біля обласного палацу культури. Метою флешмобу є вираження патріотизму, національної свідомості через вишиванки. 
Скіданова Лариса (гр. 401-402, Швейне відділення) у навчально-практичній конференції обласного центру по роботі зі здібною молоддю закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Створення освітнього простору закладу професійної (професійно-технічної) освіти для реалізації індивідуальної освітньої стратегії здібних учнів» представила ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» з проектом «Втілення мрій».
Бібліотека професійно-технічного навчального закладу здійснювала  бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, обслуговування здобувачів  освіти для засвоєння ними як програмних, так і позапрограмних вимог, а також для самоосвіти. В основі діяльності бібліотеки була цілеспрямована, оперативна та ефективна робота по активному використанню бібліотечно-інформаційних  ресурсів. Головною функцією бібліотеки було: реалізація завдання по накопиченню, систематизації та збереженню і доведення до користувача інформації, надання безперебійного та зручного доступу до паперових  видів інформації,  мережі Інтернет та інших інформаційних ресурсів. Діяльність бібліотеки  була орієнтована на потреби та запити читачів та користувачів, згідно навчальних планів і програм, як в традиційних, так і в електронних  ресурсах. 
Бібліотека продовжує шлях модернізації, впровадження сучасних інформаційно - комунікативних технологій у бібліотечну діяльність.
Протягом 2018-2019 н.р. забезпечувалась психологічна адаптація першокурсників: проводились психолого-педагогічні дослідження процесу адаптації здобувачів освіти до професійного навчання. За результатами анкетування і тестування надавались рекомендації майстрам в/н перших курсів.
Робота практичного психолога була спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення здобувачів освіти, їх індивідуальних особливостей, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, вивчення міжособистісних стосунків в групах та причин порушень у навчанні та поведінці. За наслідками обстеження оформлені висновки та рекомендації.
Протягом навчального року були відвідані уроки теоретичного та виробничого навчання, виховні години,  з метою вивчення психологічного мікроклімату в колективі, особливостей поведінки здобувачів освіти, взаємовідносин між здобувачами освіти в групі та з педагогами.  
Консультаційна робота спрямовувалася на формування у викладачів, майстрів виробничого навчання, батьків, здобувачів освіти необхідних знань і закономірностей психофізіологічного розвитку на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій , надання практичних порад з питань виховання особистості в сім’ї, попередження можливих порушень у становленні особистості. Консультативна робота включала проведення індивідуальних і групових консультацій з питань професійного навчання, життєвого і професійного становлення, самовиховання і саморозвитку, питань взаємин з однолітками, батьками, педагогами. 
Проводилися виховні заходи, щодо реалізації державних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства. Протягом навчального року було проведено заняття за програмами, які рекомендовано МОН для впровадження в закладах професійної освіти:
Програма тренінгових занять «Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування відповідальної безпечної поведінки серед молоді»;
Програма виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
Програма тренінгових занять з профілактики вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками та молоддю «Будь незалежним!»;
Програма «Формування навичок безпечної поведінки». Частина2. Я вмію себе захистити;
Просвітницька програма  для учнівської молоді «Від мрії до реальності».
У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив училища працював над створенням сприятливих умов становлення особистості кожного здобувача освіти як громадянина України. Головне завдання училища це -  турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного викладача і колективу в цілому, активне впровадження інноваційних технологій.
 
  сайт создан студией Мотив