цпто
корпус 3  
 
 
2019-2020 н.р.

Колектив закладу освіти  працював у 2019-2020 навчальному році керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585 (зі змінами затвердженими наказом МОН України 10.07.2015р. № 746), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770), Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., а також нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України.

У 2019-2020 навчальному  році здійснювалася підготовка за професіями:

7433 Кравець

5141 Перукар (перукар-модельєр)

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Манікюрник

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Візажист

5141 Перукар (перукар-модельєр) 4222 Адміністратор

7344 Фотограф (фотороботи) 4112 Оператор комп’ютерного набору

за спеціальностями:

022 «Дизайн»

182 «Технології легкої промисловості»

З метою виконання регіонального замовлення на 2020 рік укладено договори про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом і замовником робітничих кадрів за професіями та спеціальностями:

5141 Перукар (перукар-модельєр) - 60 осіб;

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Манікюрник - 60 осіб;

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Візажист - 60 осіб;

5141 Перукар (перукар-модельєр). 4222 Адміністратор - 30 осіб;

7433 Кравець - 60 осіб;

7344 Фотограф (фотороботи). 4112 Оператор комп’ютерного набору - 30 осіб;

182 Технології легкої промисловості - 50 осіб;

022 Дизайн – 20 осіб.

Проведений аналіз якості знань учнів протягом року показав, що якість знань учнів 

І-х курсів за результатами І семестру підвищилась у порівнянні з середнім балом шкільного атестату, що свідчить про те, що учні  цілеспрямовано прийшли до нашого навчального закладу і зацікавлені в оволодінні обраної професії, предмети професійного направлення читають викладачі, які добре володіють фактичним матеріалом, сучасними технологіями проведення уроків, враховують індивідуальні особливості здобувачів освіти. За результатами ІІ семестру в групах кравців і перукарів (перукар-модельєр) успішність залишилася на рівні І семестру, в групі фотографів (фотороботи, оператор комп’ютерного набору) успішність підвищилась на 0,3 бала.

На ІІІ ступені моніторинг якості знань учнів проводився за результатами тематичного оцінювання та поетапної кваліфікаційної атестації. В групах кравців проводився зріз знань за результатами базового блоку та поетапної кваліфікаційної атестації кравець 2-3-го розрядів, якість знань виросла на 0,1-0,3 бали. В групах перукар (перукар-модельєр) проводилась поетапна атестація за кваліфікацією перукар, перукар 2-го класу, за результатами ПКА в групах №105-106, №107-108  якість знань  залишилась на одному рівні.

Для проведення екзаменаційних сесій були розроблені тести екзаменаційних білетів і теми курсових та дипломних робіт, які були розглянуті і погоджені на засіданнях методичних комісій швейного та перукарського мистецтва. Аналіз результатів зимової та літньої екзаменаційних  сесій показав, що більшість учнів груп молодших спеціалістів володіють теоретичним матеріалом на достатньому рівні.

Задля оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені освітньою  програмою професійно-практичної підготовки здобувачі освіти І, ІІ, ІІІ курсів в повному обсязі виконали перелік навчально-виробничих робіт.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020р. Кабмін Міністрів України постановив: установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши відвідування закладів освіти її здобувачами. Тому подальший освітній процес в училищі здійснювався за дистанційною формою відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466. Дистанційне навчання – це одна із форм організації освітнього процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості педагогів та здобувачів освіти. Від майстрів в/н впровадження елементів дистанційного навчання вимагало проведення уроків з професійно-практичної підготовки за новими технологіями, апробацію та впровадження новітніх методик організації освітнього процесу, тому вони оволоділи прийомами та технологіями дистанційного навчання на професійному рівні.

Для ефективної роботи майстри в/н використовували ресурси, які розміщено на сайті МОН: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv); перелік електронних сервісів для організації  дистанційного навчання (додаток до листа Міністерства освіти і науки від 25.03.2020р. № 1/9-177); розробляли та оновлювали методичні матеріали, зокрема для дистанційної форми здобуття умінь та навичок; проводили виробничу практику у формі онлайн – занять, майстер – класів та ін. Для проведення уроків виробничого навчання майстри в/н створювали власні відео майстер – класи, які дали можливість здобувачам освіти відпрацювати новий матеріал разом з майстром та в деяких незрозумілих (тяжких) етапах передивитись ще раз той чи інший епізод в відео. Працюючи дистанційно в Classroom, програм  ZOOM, Viber майстри в/н в своїй роботі використовували презентації, відеоматеріали, ІТК, які допомагали здобувачам освіти належним чином виконувати ту чи іншу роботу, яка представлена перед ними. Перед самостійним відпрацюванням тієї чи іншої теми, майстри в/н проводили здобувачам освіти інструктажі з питань охорони праці. Програми ZOOM, МЕЕТ давали можливість спостерігати за самостійною роботою здобувачів освіти одночасно 15 осіб, виконанням ними трудових прийомів та застосування інструментів і пристосувань. 

Дистанційне навчання має ряд переваг як для майстрів в/н так і для здобувачів освіти, а саме: гнучкість (здобувачі освіти можуть навчатись в зручний для себе час та в індивідуальному темпі, незалежно від місця перебування); якісний матеріал (дистанційні курси не обмежуються лише одним підручником й включають інформацію з кількох джерел, медіа-файли, коментарі майстрів в/н); індивідуальний підхід (до кожного здобувача освіти з урахуванням його здібностей та потреб); оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями; можливість постійного моніторингу успішності навчання здобувачів освіти. Дистанційна форма навчання в подальшому відкриває можливості для здобувачів освіти, які потребують індивідуальної підготовки, пропускають заняття з поважних причин, надзвичайних ситуаціях та ін.

У зв’язку з карантинними обмеженнями та рекомендаціями щодо профілактики коронавірусу усі підприємства м. Миколаєва змінили свій режим роботи, тому  виробнича, технологічна, переддипломна практика здобувачів освіти здійснювалася також дистанційно за підтримки зв’язку з соціальними партнерами.

Завдяки адаптованому карантину випускники групи № 205/206 за професією «Перукар (перукар-модельєр). Адміністратор» та груп № 201/202, 203/204 за професією «Кравець» відпрацювали  виробничу практику в навчальних майстернях. Таким чином програми та переліки навчально-виробничих робіт з професійно-практичної підготовки виконані в повному обсязі.

Згідно робочим навчальним планам за професіями були проведені кваліфікаційні пробні роботи та присвоєні кваліфікації:

перукар 150 особам;

перукар 2-го класу 60 особам;

перукар 1-го класу 106 особам;

перукар - модельєр 58 особам;

кравець 2-3 розряди 55 особам;

кравець 4 розряду 58 особам;

кравець 5 розряду 57 особам;

фотограф 3-го розряду 30 осіб;

фотограф 4-го розряду 29 осіб;

оператор ІІ категорія 29 осіб;

адміністратор 29 осіб;

манікюрник 2-го (ІІ клас) 60 осіб.

З метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді здобувачі освіти швейного та перукарського відділень прийняли участь у І етапі Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «World Skills Ukraine» за компетенціями «Перукарське мистецтво», «Технології моди», який проходив  26-27.11.2019 р. За рішенням журі  переможцями стали Скіданова Лариса та Коритко Наталя. ІІ етап конкурсу в Києві перенесений на невизначений термін.

Відповідно до Постанови від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» працевлаштування випускників виконується за багатосторонніми договорами для забезпечення випускників першим робочим місцем. У 2019/2020 навчальному році було випущено 257 осіб:

кваліфікованих робітників за професіями:

Перукар (перукар - модельер) - 58 осіб;

Перукар (перукар - модельер). Адміністратор – 28 осіб;

Кравець - 57 осіб;

Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору - 29 осіб.

молодших спеціалістів за спеціальностями:

Технології легкої промисловості - 65 осіб;

Дизайн – 20 осіб.

За результатами випуску:

- вступ на навчання, на курси цільового призначення, вступ до ВНЗ - 183 осіб;

- працевлаштування (самостійне працевлаштування) - 41 особа;

- декретна відпустка - 25 осіб;

- виїзд - 5 осіб;

- довідки за станом здоров’я – 3особи;

- інше - 6 осіб. 

Випускники за спеціальністю Технології легкої промисловості розробили творчі колекції одягу «The Greatest Show», «Secrets night» під керівництвом майстрів виробничого навчання Удовенко Л.В., Мазуренко С.Л., Вольгушиної І.О., де втілили всі свої творчі задуми. Молодші спеціалісти за спеціальністю Дизайн під керівництвом майстра виробничого навчання Балашової Н.В. виконали дипломні проекти за темою «Розробка колекції видовищних жіночих зачісок з урахуванням джерела натхнення».

В умовах неперервного оновлення освіти в П(ПТ)ЗО важлива роль відводиться організації методичної роботи, яка є «мозговим центром»  закладу освіти.

Протягом року проведено педагогічні лекторії та діалоги на теми: Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень здобувачів освіти; Самоосвіта вчителя–найефективніший шлях до професійного самовдосконалення.

У закладі працює 3 методичні комісії: « Загальнопрофесійна підготовка» –голова комісії Карпенко В.П..; « Швейне виробництво» – голова комісії Кравченко Л.О., «Перукарське мистецтво та декоративна косметика, нігтьової естетики та фотомистецтва» – голова комісії Баркар К.С.

На засіданнях методичних комісій обговорено та схвалено робочі навчальні програми з теоретичного та виробничого навчання згідно державних стандартів; розглянуто та схвалено пакет документів для проходження виробничої практики; розглянуто та схвалено комплексно-кваліфікаційні завдання з професійно- практичної підготовки та професійно-теоретичної підготовки кваліфікації «Кравець»2-3 розрядів та кваліфікації «Кравець» 4; 5 розрядів. перукар, перукар 2-го класу, перукар 1-го класу, перукар-модельєр, манікюрник, візажист,фотограф

Методист та голови методичних комісій забезпечували оперативність та мобільність науково-методичної роботи, її випереджуючий характер і оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм, практичну спрямованість, науковість.

Таким чином, педагогічні працівники училища показали достатній рівень професійної компетентності й уміле володіння сучасними інноваційними технологіями, небайдужість до самоосвіти.

Протягом навчального року велася робота щодо підвищення рівня володіння комп’ютерною грамотністю та програмним забезпеченням педагогічних працівників.

За навчальний період, з метою удосконалення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів, проводилися постійно діючі психолого-педагогічні семінари «Педагогічний пошук».за окремою тематикою, методичні тижні, педагогічні читання, засідання школи передового педагогічного досвіду.

Наставництво та надання адресної методичної допомоги молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, надання допомоги у розробці навчальних програм із предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі – все це було в полі постійної уваги .

З метою підвищення ефективності та якості роботи методичних комісій, поширення кращого методичного досвіду, впровадження інноваційних проєктів та зацікавлення здобувачів освіти у професіях у навчальному закладі проводились тижні за професіями , під час яких відбулися презентації роботи педагогічних працівників, методичні заходи, відкриті уроки, позаурочні, предметні заходи, різноманітні конкурси, вікторини тощо, що сприяло підвищенню фахової майстерності, а також виробленню в здобувачів освіти інтересу до вивчення предмету і професій, спонукало їх до творчої, наукової, пошукової діяльності.

Досягнення таких результатів повною мірою залежало від нових підходів до планування, організації й проведення навчально-методичної роботи.       Особливу увагу методичні комісії приділяли питанням підвищення якості надання освітніх послуг, вивченню сучасних технологій навчання, вихованню, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти , розвитку творчих здібностей.

Запорукою ефективності освітнього  процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року педагогічні працівники закладу підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, поширюючи свої творчі доробки в інформаційно-методичному збірнику „Професіонал”.НМЦ ПТО в Миколаївській області, а також в рамках атестації: підвищили кваліфікацію 6 педагогічних працівників ( Баркар К.С., Гапонова Л.А., Величко І.В., Гавриленко Л.Я., Мазуренко О.В., Вольгушина І.О., Устимська Т.В.) Атестаційна комісія училища детально вивчила систему роботи викладачів, які атестувалися в поточному навчальному році.

Рішенням атестаційної комісії департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації атестовані на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, практичний психолог Рожко Г.В., викладач фізичного виховання Терещенко І.В.

У методичному кабінеті оновлювалися та удосконалювалися умови для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес, що суттєво допомагало педагогічним працівникам використовувати їх для підготовки та проведення уроків.

Комплексно-методичне забезпечення предметів наявне в електронному варіанті у всіх педагогічних працівників та міститься у паспорті кабінетів.

Однак, у здійсненні методичної роботи мали місце деякі недоліки: більше уваги слід приділяти створенню електронних засобів навчання, публікацій у виданнях для використання в дистанційній освіті.

Завдання методичної служби продовжувати роботу, зокрема щодо: продовження роботи по комп’ютеризації і інформатизації закладу освіти; використання дієвих форм контролю за організацією навчально-виховного і навчально-виробничого процесу з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців; підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажування, школи передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досвідом роботи кращих закладів професійної(професійно-технічної ) освіти; впровадження та використання у освітньому процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм.

Виховна робота в ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» проводилась відповідно до основних положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», нормативних документів МОН України, Концепції національного виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, плану виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік.

В закладі професійної освіти виховання учнівської молоді здійснювалося з урахуванням фізичної, психічної зрілості особистості, а також її інтелектуального і духовного розвитку і ґрунтувалося на наступних принципах:

демократичності – визнанні права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності;

гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні толерантної особистості;

єдності освітньої та виховної діяльності - консолідації учнівської молоді та педагогічних працівників у єдину спільноту;

диференціації та індивідуалізації освітнього процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку молоді, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;

пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Організація виховної роботи в ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» була спрямована на формування всебічної гармонійно розвиненої особистості, національно свідомої та соціально активної людини з високою громадянською відповідальністю, з глибокими духовними, патріотичними почуттями, здатної до неперервного розвитку і вдосконалення та проводилась за такими напрямами: національно-патріотичне та громадянське виховання; професійне виховання; політичне та правове виховання; морально-етичне виховання; трудове та екологічне виховання; художньо-естетичне виховання; фізичне виховання.

Основними формами виховної роботи зі здобувачами освіти в ДНЗ «МВПУТД» є: тематичні виховні години, години спілкування, бесіди, «круглі столи», диспути, дискусії та інші; заняття в гуртках спортивного і професійного напрямків; участь у підготовці і проведенні конкурсів і заходів на рівні закладу освіти, міста та області; екскурсії до музеїв визначних історичних пам’яток міста; участь у загальноміських заходах по відзначенню та вшануванню державних свят та важливих історичних дат.

На початку навчального року було укладено угоди про співпрацю між закладом професійної освіти та службою у справах дітей Заводського району м. Миколаєва, з  сектором молодіжної превенції  Заводського відділу поліції ГУНП в  Миколаївській області. Затверджено  план роботи Ради профілактики правопорушень серед здобувачів освіти навчального закладу та сформовано її склад.

Традиційними в ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» стали виховні заходи (інформаційні хвилинки, тематичні заходи), приурочені до міжнародних та державних свят, зокрема до Дня незалежності України; Дня працівників освіти; Дня Міжнародного дня грамотності; Міжнародного Дня миру; Дня українського козацтва; Дня Соборності України; Міжнародного Дня прав жінок і миру; Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом; Всесвітнього дня проти тютюну; Всесвітнього Дня здоров’я; Чорнобильської трагедії; Дня матері; Міжнародного дня сім’ї; Дня захисту дітей; Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; Дня слов’янської писемності і культури та інших.

У 2019-2020 навчальному році ДНЗ «МВПУТД» налагодив тісну співпрацю з реабілітаційним центром «Джерело» та громадською організацією «Миколаїв - єдина родина». За результатами співпраці творча молодь центру показала міні-спектакль «Пороки» для здобувачів освіти І курсу.

Національно-патріотичне виховання проводилося з метою формування національної свідомості і відповідальності за долю України, виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам'яті та виховання бережливого ставлення до національного багатства країни: інтелектуального потенціалу, природніх ресурсів, історичної пам’яті, мови, культури, традицій тощо. Протягом навчального року було проведено ряд тематичних заходів:

Для здобувачів освіти 111-112, 109-110, 105-106 груп організовано похід до Миколаївського обласного краєзнавчого музею і організовано відвідування тематичних екскурсії з  «Сторінки історії Миклаєва»;

Підготовлено виставку-реквієм «Смертельний шлях» до Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру;

Організовано відеопривітання «Ми – нащадки козаків!» до дня Захисника України на сайті та на сторінках закладу в соціальних мережах та проведено змагання «У чому твоя сила козаче?» на спортивному майданчику;

До Дня визволення України від фашистських загарбників в фойє закладу оформлено виставку-хронографію «Віхи пам’яті і слави»;

Проведено урок державності «Соборна мати – Україна – одна на всіх як оберіг» до Дня Соборності та Свободи України  та оформлено тематично-ілюстровану виставку – реквієм  «Небесна сотня.  Шлях у безсмертя …» до Дня Героїв Небесної Сотні;

До дня пам’яті Героїв Крут для здобувачів освіти І-ІІ курсів організовано кіноперегляд фільму «Крути 1918»; 

Проведено годину-пам’яті  «Це свято не затьмариться у віках» до дня Пам’яті і Примирення.

Правове  та превентивне виховання здійснювалося з метою прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України, виховання громадянського обов'язку і формування політичної та правової культури особистості.

Слід відмітити, що в закладі професійної освіти систематично проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення здобувачами освіти нормативно-правових документів, на максимальне залучення здобувачів освіти в гуртки спортивного та професійного напрямків тощо. З цією метою діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед учнівської молоді. Для здобувачів освіти були проведені тематичні бесіди, години спілкування, правові години  та консультації: «Знайомство з загальнонаціональним право​просвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО​!», «Життя без насильства», «Як отримати правову допомогу», «СТОП – насильсто», «Я маю право жити на Землі, творити, дихати, учитись!», «Підліткова неЗАЛЕЖНІСТЬ».

З 16.09.2019 р. по 20.09.2019 р. у ДНЗ «Миколаївске вище професійне училище технологій та дизайну» проходив Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу в рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції "Я маю право" #Разомпротибулінгу. Здобувачі освіти І курсу з цікавістю і відповідальністю взяли участь у тематичних уроках та тренінги.

Під час проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (з 25 листопада по 10 грудня 2019 року) в закладі освіти практичним психологом було  проведено:

виховну годину «Плануєте виїхати за кордон? Подбайте про свої права та безпеку» для  здобувачів освіти  І курсу на тему  з переглядом відеофільму «Станція призначення – Життя»;

просвітницько-профілактичну гру «Рожеві окуляри» для здобувачів освіти ІІ курсів до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми;

тематичну дискусію для  ІІІ-ІV на тему «Людина НЕ товар»  з переглядом відеофільму «Життя на продаж»;

кінотренінг «По крутих сходинках…» з переглядом фільму «Обійми мене» за Програмою тренінгових занять з профілактики вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками та молоддю «Будь незалежним!»

заняття  «Небезпечні інфекції» за програмою «Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування відповідальної безпечної поведінки серед молоді» до  дня боротьби зі СНІДом.

16.12.2019 р. для здобувачів освіти І курсу пройшов брейн-ринг «Правовий навігатор» до Міжнародного дня прав людини. Захід був проведений з метою засвоєння учасниками правових знань та формування переконань дотримання своїх прав і обов'язів.

Також, в рамках проведення акції практичним психологом для класних керівників і майстрів в/н було підготовлено методичні матеріали просвітницько-профілактичного змісту щодо протидії домашньому насильству (листівки та відеоматеріали) та розроблено лекцію-презентацію щодо ознак домашнього насильства: фізичного, психологічного, сексуального, економічного; правових і психологічних методів протидії домашньому насиллю. Бібліотекарем підготовлено брошури та листівки з інформацією про установи та заклади, до яких необхідно звертатися у разі виявлення фактів домашнього насильства.

Зважаючи на особливості нашого закладу освіти – технології, мистецтво, дизайн, вся виховна робота підпорядковувалась проблемі формування особистості здобувача освіти на основі його талантів та впровадження в освітній процес орієнтирів виховання, спрямованих на розвиток креативності, творчих здібностей. З метою формування вмінь відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, культуру мислення та поведінки, навички виконувати творчі завдання, потребу в спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності для учнівської молоді проведено:

Для здобувачів освіти І курсу квест-екскурсію «Місто легендарних особистостей». Захід був організований віртуальним агентством ІТ-екскурсій «Mykolaeiv Look City» та Миколаївською Центральною міською бібліотекою  імені М. Л.Кропивницького. За активну участь у квесті ( а в ньому  брали участь 10 команд навчального закладу, які показали високі результати), ДНЗ «МВПУТД» був визнаний найкращим у номінації «Суперквестовий заклад»  і нагороджений почесним Дипломом та подарунками.

Здобувачі освіти 101-102 групи відвідали пізнавально-оглядову екскурсію по Миколаєву з метою поглиблення знань з історії рідного краю та ознайомлення з визначними пам’ятками.

Учнівський і педагогічний колективи закладу освіти відвідали вистави Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру.

Учнівський та педагогічний колективи закладу освіти взяли активну участь у святкуванні 230  річниця міста Миколаєва. На вулиці Соборній були розташовані дві виставково-ілюстровані експозиції ДНЗ «МВПУТД». Продовж  святкового дня  проходили цікаві майстер-класи з плетення кіс та візажу.  Миколаївці та гості міста мали змогу  ознайомитись з ексклюзивними авторськими роботами  випускників швейного відділення , побачити ексклюзивні роботи Навчально-практичного центру сучасних швейних технологій ДНЗ «МВПУТД» - шкіряні сумки, рюкзаки, косметички. Представники професій «Кравець», «Перукар (перукар - модельєр)», Фотограф (фоторобити) взяли участь у святковій ході вул. Соборною.

У 2019 році ДНЗ «МВПУТД» відзначив свій ювілей. Учнівське самоврядування та модельно-хореографічна студія «Елегант» активно долучилися до організації і проведення святкового заходу. Бібліотекар оформила фотоальбом «Історія ПТУ№26: від першого року заснування – до сьогодення».

З метою формування основ загальнолюдських цінностей, умінь та навичок підтримки й збереження міжособистісної злагоди, моральних якостей, розуміння особистих, родинних, громадянських цінностей, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей у закладі освіти пройшли наступні заходи:

Ознайомлення першокурсників із Статутом навчального закладу та правилами поведінки і внутрішнього розпорядку а також дотримання правил поведінки в громадських місцях;

Бібліотечне меню «Дегустація книжкового світу»;

Заняття для І курсу за програмою виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

Заняття для  ІV курсу за просвітницькою програмою  для учнівської молоді «Від мрії до реальності»;

Соціологічне опитування «Чи толерантна я людина?» , оформлення виставки-діалогу «Толерантність – крок до свободи» до дня Толерантності;

Благодійну акцію «Виховання добротою» до дня Святого Миколая та новорічних свят;

Поетичного альбому «Пророк, посланий Богом» до дня народження Вільяма Шекспіра;

Дискусійний клуб «Інтернет: за і проти», спрямований на розвиток навичок творчого та критичного мислення, які необхідні для повноцінного життя в он-лайн світі.

Учнівське самоврядування в Миколаївському вищому професійному училищі технологій та дизайну діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Статуту училища і спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів всіх учасників освітнього процесу.

За ініціативи учнівського самоврядування здобувачі освіти за професією «Фотограф (Фотороботи). Оператор комп’ютерного набору» взяли участь у обласному юнацькому фотоконкурсі «А десь далеко, лиманом загороджено, Чарівне місто є»,
проведеного громадською організацією "Миколаївська обласна Асоціація ветеранів Афганістану та АТО» і 27.10.2019 відбулось нагородження переможців:

Гран-прі - Тищенко Маргарита;

ІІ місце -  Москоленко Олександра.

23.10.2019 року у виставковому залі ММПКІМ, відбулося відкриття фотовиставки обласного конкурсу «А десь далеко, лиманом загороджено, Чарівне місто є», організатор - громадська організація «Миколаївська обласна Асоціація ветеранів Афганістану та АТО», на якій здобувачі освіти ДНЗ «МВПУТД» представили свої роботи.

До Дня Памяті та Примирення здобувачі освіти за професією «Фотограф (Фотороботи). Оператор комп’ютерного набору» оформили фотовиставку «Ніхто не забутий».

Скіданова Лариса та Клюєва Анастасія стали переможцями Олімпіади НУК з дизайну на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Під час дистанційного навчання було організовано відзначення Дня Вишиванки та предено загальноучилищний фото-челенж «Магія Вишиванки». 21.05.2020 р. було змонтовано відео здобувачів освіти у вишиванках і розміщено на сайті закладу освіти та в соціальних мережах.

З нагоди святкування Дня матері, поваги до матері та з метою привернення уваги учнівської молоді до цінностей української родини 10.05.2020 р. було організувано відзначення Дня Матері в закладі освіти у вигляді онлайн-привітання «Подаруй матусі квіти». Відео-привітання здобувачів освіти з Днем Матері розміщено на сайті закладу та в соціальних мережах.

Спільно з органами учнівського самоврядування практикується анонімне опитування здобувачів освіти, де вони можуть вносити свої пропозиції, рекомендації  та зауваження щодо роботи закладу освіти. (Режим доступу онлайн-опитування: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp15zqGLQcTO92Ibepl9klWcGjLSwENZMFULjhrJlSgCldxw/viewform)

Протягом року здійснювався психолого-педагогічний супровід особистісно-зорієнтованого освітнього процесу щодо набуття здобувачами освіти життєво важливих ресурсів: здатність до осмисленого сприйняття життя, набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування, самостійне прийняття рішень, організація та контроль за власною навчальною діяльністю, розподіл особистого часу та бюджету, організація життєвого простору в гуртожитку тощо.

При вивченні адаптаційного  періоду в першокурсників проводились психолого-педагогічні дослідження процесу адаптації до професійного навчання. На основі результатів дослідження практичний психолог проводила розробку комплексу заходів, спрямованих на створення умов для кращого пристосування здобувачів освіти до нового рівня вимог професійного навчання. Такі заходи дають можливість полегшити процес адаптації, уникнути деформації формування особистості, не втратити контакту і підвищити мотивацію до навчання. За результатами дослідження надавались рекомендації майстрам в/н і педагогам щодо індивідуального підходу до кожного здобувача освіти відповідно до труднощів адаптації.

Важливим елементом роботи зі здобувачами освіти є формування життєвих компетентностей: піклування про власне здоров’я, комунікації і стосунки з ровесниками та дорослими, інтимна сфера, самооцінка, уміння самопрезентації, навики розв’язання конфліктів тощо.

Діагностична робота була спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення здобувачів освіти, їх індивідуальних особливостей, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, вивчення міжособистісних стосунків в групах та причин порушень у навчанні та поведінці. За наслідками обстеження оформлені висновки та рекомендації. Протягом навчального року були відвідані уроки теоретичного та виробничого навчання, виховні години,  з метою вивчення психологічного мікроклімату в колективі, особливостей поведінки здобувачів освіти, взаємовідносин між учасниками освітнього процесу в групі та в закладі освіти. 

Консультаційна робота спрямовувалася на формування у викладачів, майстрів виробничого навчання, батьків, здобувачів освіти необхідних знань і закономірностей психофізіологічного розвитку на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання практичних порад з питань виховання особистості в сім’ї, попередження можливих порушень у становленні особистості. Консультативна робота включала проведення індивідуальних і групових консультацій з питань професійного навчання, життєвого і професійного становлення, самовиховання і саморозвитку, питань взаємин з однолітками, батьками, педагогами.

Корекційна робота – здійснювалася у формі психолого-педагогічних заходів, з метою корекції відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей різного характеру, формування соціально корисної життєвої перспективи, сприяння розвитку особистості, надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти, які перебували у кризових ситуаціях (перенесли тяжкі хвороби, стреси, тощо ) з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.

Проводилися виховні заходи, щодо реалізації державних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства. Протягом навчального року було проведено заняття за програмами, які рекомендовано МОН і Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка для впровадження в закладах професійної освіти:

Програма тренінгових занять «Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування відповідальної безпечної поведінки серед молоді»;

Програма виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

Програма тренінгових занять з профілактики вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками та молоддю «Будь незалежним!»;

Програма «Формування навичок безпечної поведінки» Частина2. Я вмію себе захистити;

Просвітницька програма  для учнівської молоді «Від мрії до реальності».

Організаційно–методична робота передбачала участь психолога в роботі методичної комісії загально-професійної підготовки, участь у виховних заходах навчального закладу, у розв’язанні громадських завдань, підготовці до здійснення діагностичної, корекційної, розвивальної, консультаційної, просвітницької та профілактичної діяльності.

Зв'язки з громадськістю – відвідування здобувачів освіти за місцем проживання; відвідування батьків за місцем роботи; вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

Також велика увага приділялася профілактиці таких негативних явищ, як тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та психоактивних речовин, прояви жорстокості та насильства, булінг:

Тренінг «Профілактика негативних проявів серед здобувачів освіти»;

День актуальної проблеми «Життя без куріння» до Всесвітнього дня без тютюну;

Електронний курс «Торгівля людьми- сучасне рабство. Захисти себе, своїх рідних та близьких» до Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми;

Кінотренінг «Безпека щоденного життя» з переглядом відеофільму «Станція призначення – життя»;

Тематична дискусія «Українські Роксолани» з переглядом відеофільму «Життя на продаж» (реж. В. Яковенко);

Година – протест «#Я не боюся сказати» До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

День безпечного Інтернету 2020 року «Разом для найкращого Інтернету».

Під час дистанційного навчання був створений Блог практичного психолога ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»  (режим доступу: https://blogpsyhologdnzmvputd.blogspot.com/ ) з метою надання психологічної допомоги всіім учасникам освітнього процесу.  На блозі можна отримати on-line консультацію або задати питання щодо формування нового способу життя в умовах антивірусного карантину і отримати поради і правила поведінки особистості у зоні пандемії.

Бібліотека ДНЗ «МВПУТД» здійснювала  бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу, обслуговування здобувачів  освіти для засвоєння ними як програмних, так і позапрограмних вимог, а також для самоосвіти. В основі діяльності бібліотеки була цілеспрямована, оперативна та ефективна робота по активному використанню бібліотечно-інформаційних  ресурсів. Бібліотека продовжує шлях модернізації, впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у бібліотечну діяльність.

У 2019-2020 н.р. робота бібліотеки була спрямована на підвищення інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб здобувачів освіти, викладачів та майстрів в/н, подальше впровадження в роботу новітніх технологій. Одним із пріоритетних напрямків діяльності залишається формування інформаційних ресурсів: поповнення фондів навчальною і науковою літературою , передплата періодичних видань, створення електронних ресурсів власної генерації, колекцій електронних документів.

Протягом року користувачі читальної зали активно зверталися до фонду періодичних видань, який знаходиться у відкритому доступі, це – видання за 2014-2020 роки. Поповнювався фонд електронної бібліотеки, продовжувалася робота з формування електронного каталогу та картотек, ведення сумарного та інвентарного обліку в електронному вигляді.

У бібліотеці діє офіційна зона буккросингу, на якій представлено 43 джерела. Книгами користуються не тільки користувачі нашої бібліотеки, але й інші читачі У 2019/2020 н.р. бібліотека підготувала 22 наочних книжково-ілюстративних тематичних виставок, присвячених знаменним датам наукового, суспільнополітичного та культурно-мистецького життя України і світу, на яких було представлено 135 джерел інформації.

У звітному періоді проводилася значна робота з організації, збереження та розвитку книжкового фонду. Здійснювалося його упорядкування, відбір застарілих й дублетних та маловикористовуваних видань; проведений значний об’єм роботи з переміщення й розстановки фонду за індексами УДК відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації»

Фізичне виховання учнівської молоді в ДНЗ «МВПУТД» здійснюється впродовж усього періоду навчання у різних формах: навчальні заняття; самостійні заняття фізичною культурою, спортом і туризмом; фізичні вправи в режимі дня; масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи. Усі форми взаємопов’язані, доповнюють одна одну і постають як цілісний процес фізичного вдосконалення.  В училищі діє налагоджена система спортивних гуртків. Збірні команди закладу професійного навчання з баскетболу, волейболу, шахів, легкої атлетики є постійними учасниками міських і обласних змагань. Досягнення закладу освіти у спортивній роботі:

ІІ командне місце у змаганнях, присвячених Всеукраїнському спортивно-масовому заходу Challenge Fest;

ІІ командне місце у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м.Миколаєва 2019-2020 навчального року у змаганнях з настільного тенісу.

ІІ командне місце у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м.Миколаєва 2019-2020 навчального року у змаганнях з волейболу;

ІІІ командне місце у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м.Миколаєва 2019-2020 навчального року у змагання з баскетболу(3х3);

І командне місце у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м.Миколаєва 2019-2020 навчального року у змаганнях з шахів;

ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у закладах освіти у номінації «Кращі заклади професійної (професійно-технічної) освіти»;

ДНЗ «МВПУТД» зайняв І загальне місце у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2019-2020 навчального року.

За результатами проведення та участі ДНЗ «МВПУТД»  у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва директор Белоусова Тамара Павлівна та керівник фізичного виховання Терещенко Інна Володимирівна нагороджені грамотами Миколаївського обласного відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у розвиток фізичного виховання та спорту, пропагування активного та здорового способу життя серед учнівської молоді.

 
  сайт создан студией Мотив