цпто
корпус 3  
 
 
Правила поведінки здобувачів освіти в ДНЗ "МВПУТД"

 

І. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

·     навчання та академічну мобільність;

·     індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;

·     якісні освітні послуги;

·     справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

·     відзначення успіхів у своїй діяльності;

·     свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

·     безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

·     повагу людської гідності;

·     захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

·     отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

·     користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти;

·     доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

·     особисту участь в учнівському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

·     інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

·     виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених державним стандартом освіти з професії (спеціальності);

·     поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

·     відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

·     дотримуватися Статуту закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку;

·     повідомляти адміністрацію закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

ІІ. Загальні правила поведінки

·     Здобувач освіти приходить до закладу освіти за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце.

·     Заборонено приносити на територію закладу з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотичні та інші подібні засоби й отрути.

·     Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

·     У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити класному керівнику або майстру виробничого навчання медичну довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

·     Здобувачі освіти з обережністю ставляться до майна закладу освіти, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території училища.

·     Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті речі, повинні здати їх черговому педагогу.

·     Фізична конфронтація, залякування і знущання (булінг) є неприпустимими формами поведінки.

·     Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені навчальною програмою закладу.

·     Здобувач освіти зобов’язаний приносити на заняття всі необхідні підручники, посібники, письмове приладдя, інструменти, спеціальний і спортивний одяг.

·     Поведінка здобувачів освіти під час теоретичного і виробничого навчання

·     Під час уроку здобувач освіти має право ставити питання викладачу (майстру в/н), якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

·     Якщо здобувач освіти хоче поставити питання викладачеві (майстру в/н) або відповісти на питання педагога, він піднімає руку.

·     Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з авдиторії, майстерні чи лабораторії, то він повинен попросити дозволу у викладача (майстра в/н), піднявши руку.

·     Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

·     Поведінка здобувачів освіти  на перервах

·     Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, виконувати вимоги чергового педагога.

·     Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити за своїм розумінням, проте, не повинен заважати іншим.

·     Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

·     На території закладу категорично забороняється тютюнопаління.

·     Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

·     На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до класного керівника, майстра в/н, чергового педагога, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

·     Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

·     До закладу освіти здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.

·     На виробничому навчанні здобувачі освіти повинні мати спеціальну форму.

·     Знаходитися в навчальних авдиторіях, майстернях та лабораторіях у верхньому одязі не дозволяється. 

 

 
  сайт создан студией Мотив