цпто
корпус 3  
 
 
Результати моніторингу якості освіти

Зміст освітнього процесу та термін навчання у закладі освіти визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм та вимог Державного стандарту професійної (професійно- технічної) освіти.

У всіх викладачів та майстрів в/н відкориговані навчально-методичні комплекси згідно з новими стандартами: робочі навчальні програми, тематичні, поурочно-тематичні плани, завдання до лабораторно-практичних та практичних робіт, плани семінарських занять, тематичних оцінювань, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, теми курсових та дипломних робіт, тестові завдання для виконання ПКА та ДКА, які розглянуті і схвалені на засіданнях методичних комісій «Швейного мистецтва», «Перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва», «Загальнопрофесійної підготовки» (протоколи № 1 від 02.09.2022 р.).

Навчання проводиться у кабінетах та майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм. На початку навчального року був складений графік освітнього процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання в майстернях училища.

Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан освітнього процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін освітнього процесу. Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи із здобувачами освіти, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.

Якість навчання здобувачів освіти повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в училищі створено всі необхідні умови, уроки теоретичного та практичного навчання проводять з використанням мультимедійної техніки та комп'ютерних програм. Необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці училища, методичному кабінеті, навчальних кабінетах. Всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов'язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках.

В умовах воєнного стану впродовж всього навчального року освітній процес відбувався без зривів, згідно Робочих навчальних планів, 2022- 2023 навчальний рік завершено успішно.

Дистанційне навчання було організоване на платформі GoogleClassroom, і створено 27 навчальних групи, де відповідно до навчального плану охоплено вивчення освітніх компонентів (навчальних предметів), на базі якої здійснювався зворотній зв’язок педагогів зі здобувачами освіти).

1.    Створений електронний розклад уроків в класрум для викладачів і майстрів виробничого навчання, який дає змогу здійснювати моніторинг проведення онлайн уроків та інформувати здобувачів освіти групи про проведення онлайн уроків. Дана інформація щотижнево аналізується адміністрацією на нараді та зберігається у заступника директора з навчально-методичної роботи.

2.    Робота викладачів та майстрів виробничого навчання з додатком Google Диск із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео з виконання вузлів швейних виробів, прийоми виконання перукарських, манікюрних та візажних робіт, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань. Доступ до яких надано здобувачам освіти конкретно до професії та предмету.

Слід відзначити, що рівень опанування педагогічними працівниками технологій онлайн-навчання у цьому навчальному році є значно вищим за минулі роки. Про результати роботи та в період дистанційного навчання педагогами обмінювалися досвідом під час педчитань у січні на інструктивно-методичних нарадах, на відкритих уроках.

З метою контролю за виконанням навчальних планів і програм були перевірені журнали теоретичного і виробничого навчання, табелі вичитаних годин, екзаменаційні та залікові відомості, протоколи поетапних кваліфікаційних атестацій. Проведений аналіз показав, що всі викладачі та майстри в/н виконали навчальні програми з усіх предметів та професійної підготовки за семестр згідно з робочими навчальних планів.

За рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти здійснювався моніторинг, який дає можливість порівнювати показники успішності здобувачів освіти протягом всього періоду навчання, аналізувати динаміку якості знань здобувачів освіти  на всіх етапах контролю (додаток 1,2). 

  


 
  сайт создан студией Мотив