цпто
корпус 3  
 
 
2021-2022 н.р.

Колектив закладу освіти  працював у 2021-2022 навчальному році керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585 (зі змінами затвердженими наказом МОН України 10.07.2015р. № 746), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770), Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., а також нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України.

    Здійснювалася підготовка за професіями:

-         7433 «Кравець»;

-         5141 «Перукар (перукар-модельєр)»;

-         5141 «Манікюрник», 5141 «Перукар (перукар-модельєр)»;

-         5141 Перукар «(перукар-модельєр)», 5141 «Візажист»;

-         5141 «Манікюрник», 5141 «Педикюрник», 5141 «Перукар (перукар-модельєр)»;

-         5141 «Перукар (перукар-модельєр)», 5141 «Манікюрник»;

-         4222 «Адміністратор», 5141 «Перукар (перукар-модельєр)»;

-         7344 «Фотограф (фотороботи)», 4222 «Адміністратор»;

-         7344 «Фотограф (фотороботи)», 4112 «Оператор комп’ютерного набору»

    за спеціальностями:

-         022 «Дизайн»;

-         182 «Технології легкої промисловості».

Заклад освіти у активно співпрацював  із соціальними партнерами: підприємствами різних форм власності та підприємцями міста та області. Формами співпраці із соціальними партнерами були: ознайомлення з діяльністю підприємства, участь потенційних роботодавців у формуванні змісту професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого навчання та виробничої практики, розповсюдження інформації про училище та рівні професійної підготовки, яку забезпечує заклад освіти, консультації для майстрів в/н і здобувачів освіти випускних груп, участь запрошених фахівців підприємств у кваліфікаційній державній комісії.

Угоди на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів з підприємствами відповідають встановленим вимогам й скріпленні печатками, підписами керівників підприємств, закладу освіти, директором департаменту освіти і науки, директором департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Загалом між закладом освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів протягом навчального року укладено 95 договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладом освіти  і замовником робітничих кадрів згідно професіям та спеціальностям, за якими здійснювалася підготовка.

Стан організації професійно-практичної підготовки  здобувачів освіти відповідає графікам навчального процесу, вимогам кваліфікаційних характеристик.

Налагоджена системна робота з організації навчально-виробничої діяльності: видаються відповідні накази, проводиться аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, належним чином організовується проходження виробничого навчання, виробничої практики, кваліфікаційної атестації здобувачів освіти тощо, здійснюється контроль діяльності майстрів в/н та викладачів професійної підготовки. Результати обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах, методичних комісіях.

Розроблено програми виробничої практики, вівся облік виконання навчально-виробничих робіт під час практики, організовано системний контроль за проходженням практики здобувачами освіти. Випускники VI курсів проходили переддипломну практику на підприємствах - соціальних партнерах, з метою ознайомлення зі структурою виробництва й організації праці, трудовою дисципліною та технологічним процесом виготовлення продукції для подальшого працевлаштування.

Протягом навчального року реалізовано принципи планомірності та черговості теоретичного та виробничого навчання. Створено умови для опанування здобувачами освіти необхідних практичних навичок, виконання основних видів робіт, передбачених навчальними планами, кваліфікаційними характеристиками, переліками навчально-виробничих робіт. У

І семестрі і до 24 лютого 2021 року при плануванні розкладу занять з професійно-практичної підготовки в училищі забезпечено раціональне використання навчально-виробничих майстерень та лабораторій.

                 З введенням воєнного стану професійно-практична підготовка проводилася дистанційно. Задля якісного проведення професійно-практичної підготовки в умовах воєнного стану, заступником директора з ВР та старшими майстрами була проведена наступна робота: для майстрів виробничого навчання організовані заняття з охорони праці та безпеки життєдіяльності, надані рекомендації щодо роботи в нових умовах, систематизовано інформацію по групам стосовно можливостей навчання здобувачів освіти за онлайн формою, проведений моніторинг роботи підприємств - соціальних партнерів в зоні бойових дій. У форматі відеоконференцій надані консультації по вдосконаленню проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики, а саме - презентація нових онлайн-платформ і застосунків.

          Державна кваліфікаційна атестація випускників у закладі освіти базувалася на вимогах Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу. Затверджено склад державних кваліфікаційних комісій з кожної професії. Під час воєнного стану  засідання державної кваліфікаційної комісії проводилися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації членів комісії та здобувачів освіти. За результатами проведення кваліфікаційних пробних робіт якісні показники за випускними групами складають:

-         7344 «Фотограф (фотороботи)», 4112 «Оператор комп’ютерного набору» - 85%; 

-         5141 «Перукар (перукар-модельєр)» - 86%;

-         4222 «Адміністратор», 5141 «Перукар (перукар-модельєр)» - 79%;

-         5141 «Перукар (перукар-модельєр)», 5141 «Манікюрник» - 88%;

-         5141 Перукар «(перукар-модельєр)», 5141 «Візажист» - 87%;

-         7433 «Кравець» - 92%

          У 2021-2022 навчальному році було випущено 409 особи (з них  66 – фахових молодших бакалаврів та 343 – кваліфікованих робітників). Створена комісія з розподілу випускників  закладу освіти по робочим місцям зіткнулася з наступними труднощами, а саме - у зв’язку з бойовими діями в Миколаївській області велика кількість підприємств - соціальних партнерів тимчасово призупинили свою виробничу діяльність, або організували свою роботу в більш менш безпечних областях, що вплинуло на відсоток працевлаштування.

          На початку навчального року протягом карантину було організовано дистанційне і змішане навчання. З 24 лютого училище працювало виключно дистанційно, задля безпеки працівників та здобувачів освіти. Серед причин, через які виникали труднощі з організацією дистанційного навчання, переважають: проблеми технічного характеру (недосконалість інтернет-з’єднання), проблеми налагодження зворотного зв’язку зі здобувачами освіти. Щодо засобів комунікації зі здобувачами освіти, то серед них переважають такі інструменти, як: платформа дистанційного навчання  Google Classroom; відео конференції Google Meet, ZOOM; групи у соціальних мережах Instagram, Facebook; месенджери Telegram, Viber. Також використовуються віртуальна дошка Padlet, блоги і сайти майстрів в/н тощо. Серед форм дистанційного навчання, які використовувалися майстрами в/н, найбільш поширеними є: медіа-файли (фото-, відео-, презентації), вебконференції, відеозаписи, створені майстрами виробничого навчання, індивідуальні онлайн-консультації, типові завдання і вправи різного рівня, онлайн-тести, опитувальники, анкети. Серед інструментів і онлайн-платформ, які використовувалися для оцінювання результатів дистанційного навчання здобувачів освіти, більшість респондентів прогнозовано визначила повідомлення, фото-, відеозвіти, які отримують майстри в/н  онлайн-платформу Classroom, через месенджери (Viber, Instagram, Facebook, Telegram) і електронну пошту, використовують Google-форми, додатки для створення інтерактивних завдань LearningApps, Kahoot, Online Test Pad, дошку Padlet, особисті блоги і вебсайти майстрів в/н.

Основними завданнями навчально практичного Центру сучасних швейних технологій було вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти з професії 7433 «Кравець», впровадження в освітній процес новітніх швейних технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів, матеріалів, здійснення співробітництва з підприємствами швейного напрямку міста з метою поширення інноваційних виробничих технологій, інформацій щодо використання новітніх матеріалів інструментів, обладнання, тощо.

Навчально-практичний центр має сучасну навчально-матеріальну базу, що складається з трьох швейних майстерень та однієї лабораторії, які оснащені швейним обладнанням та комп’ютерною технікою. У майстернях та лабораторії центру протягом І семестру проводилися  уроки професійно-практичної підготовки з використанням сучасних матеріалів, обладнання, інструментів, застосовуючи новітні швейні технології та комп’ютерні програми.

Для виконання конструювання швейних виробів в НПЦ працюють з такими програмами: «JULIVI» «САПР» тощо. Майстри в/н на базі НПЦ провели два майстер-класи та два практичних вебінари, в рамках яких, висвітили можливості  програми «САПР». У майстер-класах та вебінарах, які були проведені в онлайн формі, взяли участь та обмінялись досвідом  майстри  в/н та викладачі МК «Швейного мистецтва». В режимі онлайн на прикладі швейного виробу майстри в/н виконали завдання конструкторсько-технологічної підготовки до запуску у виробництво: побудували базову конструкцію, виконали необхідні прийоми моделювання, автоматично розмножили лекала на інші розміри і зрости, внесли необхідні модельні коригування.  На базі НПЦ облаштовано виставкову залу, де презентувалася колекція сучасних сумок в етно - стилі з джинсової тканини (старим речам – нове життя). Дана колекція неодноразово демонструвалася на міських профорієнтаційних заходах задля популяризації робітничих професій серед молоді. Завершена робота по виготовленню колекції одягу для ляльок «Чарівний всесвіт творчої фантазії». У проєкті прийняли участь як обдаровані здобувачі освіти, так і майстри в/н. Спільна робота над колекцією призвела до якісного результату, а саме: кожна лялька неповторна, має свій характер, унікальний стиль, несе тепло і чудову енергетику.

Старшими майстрами і головою методичної комісії «Швейного мистецтва» ДНЗ «МВПУТД» було підготовлено навчальні модулі «Новітні швейні технології на підприємствах-соціальних партнерів» та «Сучасне обладнання, інструменти та матеріали на підприємствах-замовниках робітничих кадрів» для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання швейного профілю.

НПЦ було надано консультативну, практичну, методичну допомогу майстрам виробничого навчання та викладачам з питань впровадження в освітній процес новітніх швейних технологій, оновлено базу «Сучасне швейне виробництво» дидактичними матеріалами з вивчення новітніх методів обробки деталей та вузлів швейних виробів.

З перших днів вторгнення РФ на територію нашої Держави, працівники училища на базі НПЦ виготовляли державні прапори, стрічки для військ територіальної оборони м. Миколаєва та Миколаївської області.

На виконання річного плану навчальна частина провела планову перевірку за 2021-2022 н.р. за такими напрямками:

 - дотримання єдиних вимог до ведення навчально-плануючої документації;

 - контроль за виконанням навчальних планів і програм;

 - здійснення моніторингу за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти.

Висновок: викладачі та майстри в/н розробили (відкоригували) навчально-плануючу документацію та науково-методичні комплекси, в яких продовжена робота щодо впровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу: з професійно-теоретичної підготовки - робочі навчальні програми розроблені на модульно-компетентнісної основі, тематичні, поурочно-тематичні плани, завдання до лабораторно-практичних та практичних робіт, плани семінарських занять, тематичних оцінювань, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, теми курсових та дипломних робіт, тестові завдання для виконання ПКА та ДКА; з професійно-практичної підготовки – робочі навчальні програми за кваліфікаціями, тимчасові норми часу, переліки навчально-виробничих робіт, програми з виробничої практики та завдання кваліфікаційних пробних робіт, які розглянуті і схвалені на засіданнях методичних комісій «Швейного мистецтва», «Перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва», «Загальнопрофесійної підготовки» (протоколи № 1 від 01.09.2021р.).

 Професійно-теоретичне навчання здобувачів освіти робітничих професій здійснювалось у відповідності до стандартів освіти (Державних стандартів ПТО) та робочих навчальних планів; фахових молодших бакалаврів – відповідно до ОПП та ОКХ спеціальностей.

У зв’язку з карантином з 26.10.21.р. до 24.11.21.р. була впроваджена змішана форма навчання;  з введенням воєнного стану освітній процес з 25.02.22. здійснювався за дистанційною формою навчання. Виконання освітніх програм проводилось з використанням технологій дистанційного навчання на платформах ZOOM, Google Meet, Google Клас. Викладачі використовували такі форми роботи, як відео-конференції, відео-уроки, презентації із голосовим супроводом, тести, онлайн-консультації.

Під час дистанційного навчання розроблено та затверджено розклад занять, в якому зроблені помітки щодо форм навчання.

З метою контролю за виконанням навчальних планів і програм перевірено журнали теоретичного і виробничого навчання, табелі вичитаних годин, екзаменаційні та залікові відомості, протоколи поетапних (державних) кваліфікаційних атестацій.

Проведений аналіз виконання планів показав, що всі викладачі та майстри в/н виконали навчальні програми в повному обсязі згідно робочих навчальних планів.

Згідно з річним планом роботи освітнього закладу здійснювався контроль знань, умінь і навичок здобувачів освіти, стан викладання предметів. Питання якості знань та навчальних досягнень здобувачів освіти, засвоєння змісту навчального матеріалу розглядалися на засіданнях методичних комісій, з’ясовувалися причини слабкої успішності здобувачів освіти, надавалися рекомендації щодо ліквідації прогалин в знаннях учнівської молоді.

Моніторинг за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти дає можливість порівнювати показники успішності протягом всього періоду навчання, аналізувати динаміку якості знань здобувачів освіти на всіх етапах контролю.

Успішність здобувачів освіти груп професії «Кравець» І та ІІ курсу за результатами ПКА (ДКА) на І та  ІІ семестрі наступна:

 № груп

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

№ 101-102

-

8,5

 

№ 103-104

-

8,3

 

№ 201-202

8,7

8,7

0

№ 203-204

8,1

8,1

0

Успішність здобувачів освіти груп професії «Перукар (перукар-модельєр)» І та ІІ курсу за результатами ПКА (ДКА) на І та на ІІ семестрі наступні:

 

№ груп

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

№ 105-106

8,1

8,1

0

№ 107-108

8,4

8,3

-0,1

№ 109-110

8,2

8,6

+0,4

№ 205-206

7,5

8,1

+0,6

№ 207-208

8,0

8,5

+0,5

№ 209-210

7,9

7,8

-0,1

№ 211-212

7,9

8,1

+0,2

 Успішність здобувачів освіти груп  інтегрованих професій:

№ груп

Професія

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

№ 111-112

«Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр)»

8,5

8,1

-0,4

№ 113-114

«Манікюрник», «Педикюрник», «Перукар (перукар-модельєр)»

8,8

8,5

-0,3

№ 213-214

№ 215-216

«Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник»,

7,8

8,2

7,6

8,4

-0,2

+0,2

№ 115-116

«Перукар (перукар-модельєр)»,

«Візажист»

-

8,3

 

№ 117-118

-

8,1

 

№ 119-120

-

7,7

 

№ 217-218

7,8

8,0

+0,2

№ 219-220

8,9

8,7

-0,2

 

№ 121-122

«Адміністратор», «Перукар (перукар-модельєр)»

8,6

8,5

0,1

№ 221-222

8,3

8,1

-0,2

№ 123-124

«Фотограф(фотороботи)»,

«Адміністратор»

8,8

8,6

-0,2

 

№ 223-224

«Фотограф(фотороботи)»,

«Оператор комп’ютерного набору»

-

8,6

 

 

За результатами зимової та літньої сесії в групах фахових молодших бакалаврів якість знань наступна:

№ груп

Спеціальність

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

Якість знань %

№ 301-302

«Технології легкої промисловості»

94,7

97,1

+2,4

№ 303-304

98,0

97,1

-0,9

№ 305-306

100

81,3

-18,7

№ 401-402

72,4

-

 

№ 403-404

87,5

-

 

№ 405-406

100

-

 

№ 309-310

«Дизайн»

92,5

78,3

14,2

№ 409-410

55,9

-

 

З 428 здобувачів освіти, переведених на наступний курс, 30 відмінників, що складає 7,0% від загальної кількості. У зв’язку із закінченням навчання було випущено16 груп в кількості 409 особи, з них дипломи з відзнакою отримали 36 здобувачів освіти

Методична робота в ДНЗ «МВПУТД» здійснювалася з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Створення сучасного освітнього середовища для формування професійної, соціальної та особистісної компетентностей при підготовці кваліфікованих робітників».

Головним завданням методичної роботи у закладі освіти було визначено навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій.

На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання щодо організації різних форм навчання (очна, дистанційна, змішана) здобувачів освіти, визнавалися результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обговорювалися результати проведення самоаналізу діяльності педагогів, теоретичні засади та основні поняття у роботі над єдиною навчально-методичною проблемою.   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки педагогів різних методичних комісій щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в закладі освіти система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання. Атестація пройшла згідно плану. Педагогічні працівники, які атестувалися, своєчасно здійснили підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися з чітко встановленою кількістю годин.

Протягом роботи над методичною темою педагоги закладу освіти розробляли і доповнювали власні портфоліо, сайти, блоги, розробляли і накопичували електронні посібники, з метою подальшого комплектування електронної бібліотеки.

Відповідно до п. 6.1. Типового положення про атестацію педагогічних

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135), підпункту 9 пункту 6 Положення про департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 21.06.2018 № 257-р (зі змінами), на підставі рішення атестаційної комісії ІІІ рівня з атестації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області від 20.04.2022 протокол № 4:

 Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач» викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки: Балашовій Наталії Володимирівні, Белінській Олені Григорівні, Бєлоусовій Світлані Миколаївні, Гичці Людмилі Іванівні, Ємченко Наталі Олександрівні, Лященко Валентині Василівні.

 Продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання «майстер

виробничого навчання І категорії» майстрам виробничого навчання

Балашовій Наталії Володимирівні, Бєлоусовій Світлані Миколаївні,

Гичці Людмилі Іванівні, Лященко Валентині Василівні, Удовенко Лілії Вікторівні.

 Визнано такою, що відповідає займаній посаді – заступника директора з методичної роботи Зайву Людмилу Григорівну.

Педагогічний колектив активно залучається до роботи в обласних заходах НМЦ ПТО в Миколаївській області, що впливає на підвищення професійної майстерності педагога, підвищення якості освіти у закладі освіти.

Педагогічні працівники (викладачі та майстри виробничого навчання) закладу брали участь у таких обласних та всеукраїнських заходах:

·      Борохова Надія Дмитрівна, участь в онлайн-засіданні методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій, повязаних з наданням послуг в офісі, виступ на тему: «Додатки Google на уроках виробничого навчання з професії «Адміністратор» (30.09.2021);

·      Кравченко Людмила Олександрівна, Мазуренко Світлана Леонідівна, участь в онлайн-засіданні методичної секції педагогічних працівників з професій легкої промисловості, виступ на тему: «Електронна систематизація матеріалів комплексно методичного забезпечення з професії «Кравець» для здійснення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки за дистанційною формою навчання» (28.10.2021);

·      Балашова Наталія Володимирівна, Бєлоусова Світлана Миколаївна, Гичка Людмила Іванівна, Рибка Ганна Юріївна, участь в онлайн-засіданні обласної методичної секції педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професій «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист», «Манікюрник», «Педикюрник», «Фотограф (фотороботи)», виступ на тему: «Методика розробки сучасного комплексного методичного забезпечення професії «Перукар (перукар-модельєр)»,  «Фотограф (фотороботи). Адміністратор» (17.02.2022);

·      Белінська Олена Григорівна, Гичка Людмила Іванівна, участь в обласних педагогічних читаннях «Сучасні освітні практики при підготовці кваліфікованих робітників в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області», виступ на тему: «Проєктування й створення електронного освітнього контенту – передумова для реалізації змісту освіти в умовах інтеграції форматів навчання (оновлення підходів до способів подачі й форми систематизації навчального контенту на основі синергії самоосвітніх навичок педагога та мережевих й цифрових можливостей» (22.02.2022);

·      Ємченко Наталя Олександрівна, Удовенко Лілія Вікторівна, участь в   обласних педагогічних читаннях «Сучасні освітні практики при підготовці кваліфікованих робітників в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області», виступ на тему:  «Індивідуально-орієнтовані шляхи формування ключових і професійних компетентностей здобувачів освіти (трансфер знань в професійну діяльність)» (22.02.2022);

·      Ємченко Наталя Олександрівна, участь в онлайн-засіданні методичної секції викладачів предмета «Охорона праці», виступ на тему: «Використання інформаційно-комунікативних та інтерактивних методів навчання на уроках з предмета «Охорона праці» як засіб формування ключових компетенцій здобувачів освіти (24.02.2022).

Виховна робота була організована з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», інформаційними матеріалами «Про деякі питання  організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних i психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо» (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-362) та інших розпорядчих документів МОН України, ІМЗО, МОІППО, Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, Управління освіти Миколаївської міської ради, НМЦ в Миколаївській області та ін. 

Серед основних завдань закладу освіти з виховного напрямку – національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку підлітків та молоді, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка здобувачів освіти до професійного майбутнього.

Виконуючи ці завдання педагоги використовували різноманітні форми і методи роботи. На початку навчального року було укладено угоди про співпрацю між закладом професійної освіти та службою у справах дітей Заводського району м. Миколаєва, з  сектором молодіжної превенції  Заводського відділу поліції ГУНП в  Миколаївській області. Затверджено  план роботи Ради профілактики правопорушень серед здобувачів освіти навчального закладу та сформовано її склад.

Найбільшими досягненнями були:

1.Отримання стипендії Миколаївського міського голови та Миколаївської міської ради:

·        Смаглюк Єлизавета, група 409-410;

·        Негулевська Анна, група 205-206;

·        Столярова Єлизавета, група 203-204;

·        Хмара Ольга, група 203-204.

2.Отримання стипендії Голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови  Миколаївської ради:

·        Слободянюк Катерина, група 219-220.

Перемога в 11-му щорічному конкурсі краси, кмітливості та таланту «СтудМіс Миколаєва 2021:

·        Карунос Марія, група 401-402

Перемога в II (обласному) етапі XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

·        Боднар Елана, група 403-404.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 26.10.2021 № 344 «Про проведення профорієнтаційного конкурсу-челенджу «Професійна освіта Миколаївщини – країна можливостей» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області», проходив профорієнтаційний конкурс-челендж «Професійна освіта Миколаївщини – країна можливостей» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області. За результатами конкурсу-челенжу команда ДНЗ “МВПУТД” посіла ІІ місце.

Заклад освіти тісно співпрацював з Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва. Здобувачі освіти постійно відвідують організовані бібліотекою тематичні виставки, відеолекторії, приурочені до пам’ятних дат. В жовтні 2022 року здобувачі освіти ІІІ курсу брали участь у краєзнавчому food-квесті «Історичний Миколаїв: Сакральний центр Адміралтейський», де посіли ІІ місце.

Із метою формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації було проведено ряд виховних заходів: оформлення виставки-символу «Одна єдина  - Соборна Україна» до Дня Соборності, оформлення виставки –  фотопроєкту «Нескорений Майдан» до Дня Героїв Небесної Сотні.  Проводилися виховні заходи з відзначення Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України, Дня Збройних сил України.

З  метою  поширення правових знань, підвищення рівня правової освіти, профілактичної та превентивної роботи було проведено правознавчий брейн-ринг “Знаю! Дію! Захищаю!”серед здобувачів освіти І-ІІ курсів та відвідування виставки-квесту в МОІППО “(Не) дитячі стосунки онлайн”безпечної поведінки дітей в інтернеті.

Також були проведені загальноучилищні конкурси такі, як: конкурс-виставка робіт “Молодіжна палітра - 2021” до Дня художника, виставка-конкурс композицій з природних матеріалів “Осінній оберіг”, тест-конкурс на кращого знавця правил дорожнього руху.

Переможці загальноучилишних конкурсів брали участь у обласних та Всеукраїнських конкурсах:

·        ІІ обласному онлайн-конкурсі читців поезії Лесі Українки та Івана Франка Миколаївського фонду “Дітям України”;

·        обласному конкурсі “Війна очима дітей”, організованого Миколаївською обласною асоціацією ветеранів Афганістану та АТО;

·        обласному конкурсі “Відкритий лист до Захисника України “Честь. Слава. Держава”, організованого Миколаївською обласною асоціацією ветеранів Афганістану та АТО - Переможці Анна Данілова і Марія Тищенко, група 123-124.

·        Всеукраїнському конкурсі малюнку “Охорона праці очима дітей”, організованого Управлінням Держпраці України.

Всі учасники освітнього процесу брали участь у благодійних акціях:

·        до Дня Святого Миколая та Новорічних свят “Дарунки на здоров'я” - збір канцелярських товарів для учнів Миколаївської ЗОШ-інтернату №3 ММР;

·        «Монетки дітям» - збір коштів і перерахування на р/р БФ “Таблеточки”.

На сайті закладу освіти  розміщено план виховної роботи, а також інформація щодо організації освітнього процесу, опубліковані загальні оголошення, виставлені матеріали для художнього та естетичного розвитку здобувачів освіти. Для батьків розміщена література щодо підвищення рівня їх педагогічної компетентності.

Щоб зацікавити та урізноманітнити виховний процес, майстри виробничого навчання та класні керівники у  віртуальному просторі створювали можливості для культурного та художнього розвитку здобувачів освіти. Організація різноманітних челенджів, флешмобів, участь в  марафонах,  створення власних відеороликів і відеопроєктів захоплювало та надихало учнівську молодь:

·        вікторина до Міжнародного дня толерантності;

·        участь у Євровікторині - 2022, присвяченої Дню Європи;

·        участь у Всеукраїнському мовному проєкті “Єдині”;

·        участь у Всеукраїнському онлайн-флешмобі до Дня безпечного інтернету;

·        навчання на курсі “Фільтруй та змінюй курс з розвитку критичного мислення” від Національного проєкту з медіаграмотності “Фільтр”.

Педагогічний колектив працював за планом заходів, щодо реалізації Указу Президента України №348/2021 “Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року”. Робота була орієнтована на інформування і підвищення рівня обізнаності учнівської молоді із питаннями євроатлантичної інтеграції. На сайті закладу освіти розміщені матеріали інформаційної компанії з питань співробітництва України з НАТО, учнівський та педагогічний колективи брали участь в Євроквізах Представництва ЄС в Україні.

З метою розвитку художнього смаку, інтересу до українського народного одягу, як складової частини духовної культури українці учнівський і педагогічний колективи долучилися до патріотичного онлайн-челенжу “Вишивана профосвіта”До Дня Вишиванки.

На  період запровадження воєнного стану в Україні в закладі освіти, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників (публікація інформаційних матеріалів на офіційному каналі закладу освіти в Телеграм та на сайті) про наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації; презентовано матеріали, де зібрані поради, як захистити себе у надзвичайній ситуації. Також, починаючи з 18.03.2022 року у закладі освіти щоденно о 9.00 ранку проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії рф проти України.

Практичним психологом закладу освіти проводилася робота у напрямку створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти, збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу, формування в учнівської молоді прагнення до ведення здорового способу життя, підтримку позитивного психоемоційного стану в соціально-напружених і кризових ситуаціях, особливо в період карантину. Особлива увага приділялася профілактиці стресових і постстресових станів, порушень у психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді тощо.

Виходячи із завдань психологічного супроводу зі здобувачами освіти проводилася діагностична робота: вивчалися індивідуальні особливості здобувачів освіти – тип темпераменту, рівень тривожності та самооцінки, рівень розвитку пізнавальних процесів та навчальної  мотивації, міжособистісні взаємовідносини. На основі отриманих результатів здобувачі освіти отримали рекомендації щодо оптимізації та корекції особистісних рис характеру, оволодіння прийомами саморегуляції, подолання стресових станів та хвилювання тощо.

Психологічне консультування було спрямоване на надання учасникам освітнього процесу інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури. Було продовжено онлайн-консультування через блог практичного психолога.

Фізичне виховання та заняття спортом посідають гідне місце в освітньому процесі, виховній роботі з учнівською молоддю в ДНЗ «МВПУТД» і має два основні напрямки: фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий і побудовані відповідно до законів України «Про освіту» та «Про фізичну культуру і спорт».

Основними цілями роботи з фізичного виховання є: формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до занять з фізичної культури; створення в учнівському середовищі мотиваційної моделі сприйняття фізичного виховання та спорту; гармонійний фізичний розвиток молоді; популяризація здорового способу життя; збереження та зміцнення здоров`я молоді; створення системи виявлення обдарованої молоді та забезпечення підготовки здобувачів освіти до участі у спортивних змаганнях.

Протягом навчального року в ДНЗ «МВПУТД» було проведено:

·        спортивні заходи, присвячені Всеукраїнському Олімпійському тижню та Дню фізичної культури і спорту;

·        турнір серед дівчат «Удар - підрізка»;

·        онлайн змаганнях «Sport in our life», стрибки у довжину з місця серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), де посіли ІІ командне місце.

·        онлайн змаганнях «Sport in our life» баскетбольні штрафні кидки за 1 хвилину, серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної)освіти;

·        ХХІ обласні Молодіжні спортивні ігри серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва у змаганнях з баскетболу 3х3;

·        ХХІ обласні Молодіжні спортивні ігри серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва у змаганнях з волейболу;

·        ХХІ обласні Молодіжні спортивні ігри серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва у змаганнях з настільного тенісу;

·        турнір серед дівчат з шахів «Хід королеви» серед дівчат І-ІV курсів.

        Найголовнішим завданням при підготовці закладу освіти до роботи в новому 2022/2023 н.р. є забезпечення безпеки працівників та здобувачів освіти в умовах воєнного стану. Тому для забезпечення якісного освітнього процесу і безпечного освітнього середовища при плануванні своєї роботи використані ряд наказів та рекомендацій, розроблених Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій:

  лист Міністерства освіти і науки України «Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» від 29.06.2022 №1/7234-22;

  лист Міністерства освіти і науки України «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» від 26.07.2022 № 1/8462-22;

  лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» від 14.06.2022 № 03-1870/162-2;

  пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації створення фонду захисних споруд цивільного захисту та організації укриття у ньому здобувачів освіти та персоналу;

  алгоритм дій закладів освіти щодо укриття в захисних спорудах;

  примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога».

  методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021 № 509;

  наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1405.

          Ухвалені 22 травня 2022 року ключові новації законопроекту про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» дозволяють наблизитися до реалій війни та сучасного ринку праці, сприятимуть зниженню рівня безробіття та забезпечать швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу». Тому організація освітнього процесу в новому навчальному році додатково буде орієнтована на:

1.  Повторне безоплатне навчання.

2.  Можливість здобуття часткових кваліфікацій і отримання професійної освіти незалежно від місця реєстрації.

Такі зміни передбачають регіональне замовлення не лише на підготовку кваліфікованих робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації.

 Училище бере участь у  проєкті «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», який підтримує заклади професійної (професійно-технічної) освіти у проведенні короткотермінових курсів для дорослого населення, у тому числі, для тимчасово переміщених осіб з метою отримання повних (шляхом перепідготовки) або часткових кваліфікацій з відповідних професій.
          Зважаючи на продовження збройної агресії російської федерації та дії правового режиму воєнного стану на всій території України, одним з першочергових завдань для галузі освіти сьогодні є належна підготовка до початку нового навчального року в умовах продовження бойових дій та можливих артилерійських обстрілів в межах окремих територій, загрози ракетно-бомбових ударів, можливих руйнувань (пошкоджень) критичної інфраструктури та обмежень у використанні енергоресурсів.

 

 
  сайт создан студией Мотив