цпто
корпус 3  
 
 
Щорічний звіт директора

Щорічний звіт директора

про реалізацію стратегії розвитку

Державного навчального закладу "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну" 

за 2022-2023 н.р.

Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» – є  провідним та успішним закладом професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує підготовку кваліфікованих робітників сфери обслуговування та легкої промисловості.


Діяльність закладу освіти протягом звітного періоду базувалася на Конституції України, Указах Президента України, Законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенні про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р.  № 956 (зі змінами), Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  7  червня  1999  р.  № 992 (зі змінами), Положенні про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти й науки України від 20.06.2000 р. № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2000 р. за № 442/4663 (зі змінами), Порядку забезпечення спеціальним одягом осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 627, Санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 р. № 2205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, Положенні про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, а також Статуті закладу освіти.

У 2022-2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі освіти, збереження матеріально-технічної бази закладу освіти, створення належних умов для професійного навчання та виховання учнівської молоді, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій теоретичного і виробничого навчання, всебічний розвиток здобувачів освіти.

ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» – це інноваційний заклад освіти, який готує кваліфікованих робітників за професіями: 7433 Кравець, 5141 Перукар (перукар-модельєр), 5141 Перукар (перукар-модельєр). Візажист, 5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141, Манікюрник. Педикюрник. Перукар (перукар-модельєр), 7344, 4222 Фотограф (фотороботи). Адміністратор; фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості. 


ЛІЦЕНЗІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ


Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо)

Рівень освіти

Ліцензований обсяг

Іноземці

Рішення про видачу ліцензії

Рішення про зміни у ліцензії

(4221) Агент з організації туризму

другий (базовий) рівень

30

 

Наказ МОН від 06.09.2021 № 159-л

  

(5141) Візажист

перший (початковий) рівень

90

 

Наказ МОН від 07.05.2019 № 466-л

Наказ МОН від 07.12.2020 № 261-л

 

(5141) Манікюрник

перший (початковий) рівень

90

 

Наказ МОН від 07.05.2019 № 466-л

Наказ МОН від 07.12.2020 № 261-л

 

(5141) Педикюрник

перший (початковий) рівень

30

 

Наказ МОН від 07.05.2019 № 466-л

  

(7344) Фотограф (фотороботи)
(4112) Оператор комп'ютерного набору

перший (початковий) рівень

30

 

Рішення АК від 08.07.2014 протокол № 110, наказ МОН від 15.07.2014 № 2642л

  

(7433) Кравець
(7435) Закрійник

перший (початковий) рівень

60

 

Рішення АК від 03.06.2014 протокол № 109, наказ МОН від 11.06.2014 № 2323л

  

(8263) Вишивальник

перший (початковий) рівень

30

 

Рішення ДАК від 04.06.2009 протокол № 78, наказ МОН від 09.07.2009 № 2673-л

  

(5141) Перукар (перукар-модельєр)

перший (початковий) рівень

340

 

Рішення ДАК від 04.06.2009 протокол № 78, наказ МОН від 09.07.2009 № 2673-л

  

(7344) Фотограф (фотороботи)

перший (початковий) рівень

60

 

Рішення АК від 03.06.2014 протокол № 109, наказ МОН від 11.06.2014 № 2323л

  

(7433) Кравець

перший (початковий) рівень

120

 

Рішення АК від 29.03.2013 протокол № 102, наказ МОН від 05.04.2013 № 927-л

  

(4222) Адміністратор

перший (початковий) рівень

60

 

Рішення ДАК від 26.01.2012 протокол № 92, наказ МОНмолодьспорту від 02.02.2012 № 265-л

  

(5141) Візажист

перший (початковий) рівень

60

 

Рішення ДАК від 04.06.2009 протокол № 78, наказ МОН від 09.07.2009 № 2673-л

  

(5141) Педикюрник

перший (початковий) рівень

30

 

Рішення ДАК від 04.06.2009 протокол № 78, наказ МОН від 09.07.2009 № 2673-л

  

(5141) Манікюрник

перший (початковий) рівень

90

 

Рішення ДАК від 10.03.2011 протокол № 86, наказ МОНмолодьспорту від 31.03.2011 № 767-л

  

(5141) Візажист-стиліст

перший (початковий) рівень

30

 

Рішення ДАК від 04.06.2009 протокол № 78, наказ МОН від 09.07.2009 № 2673-л

  

(7435) Закрійник

перший (початковий) рівень

160

 

Рішення АК від 27.12.2013 протокол № 108, наказ МОН від 08.01.2014 № 1-л 

ЛІЦЕНЗІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Назва спеціальності (спеціалізації)

Ліцензований обсяг

Рішення про видачу ліцензії

Рішення про зміни у ліцензії

на рік

на строк навчання

 

підготовка здобувачів фахової передвищої освіти

(022) Дизайн

20

 

Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

  

(182) Технології легкої промисловості

165

 

Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

  


У звітному періоді значна увага адміністрації приділялася виконанню регіонального замовлення, формуванню та збереженню контингенту здобувачів освіти. У закладі професійної освіти організована профорієнтаційна робота, головним завданням якої є організація агітаційно-роз′яснювальної роботи в ЗЗСО м. Миколаєва та Миколаївської області. 

У 2022-2023 н.р. було організовано та проведено низку профорієнтаційних заходів із залученням педагогічних працівників закладу освіти, а саме: 

- профорієнтаційний марафон із залученням випускників закладу освіти;

- майстер-класи з професій «Перукар (перукар-модельєр)», «Кравець», «Перукар (перукар-модельєр). Візажист», «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник».

Заклад освіти виконав 78%  плану регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, показав задовільну динаміку щодо навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів освіти в комерційних групах, співпрацював з Центром зайнятості щодо професійного навчання дорослого населення.

Показники формування контингенту здобувачів освіти

Показник

2022 рік

Прийнято на навчання, всього (осіб)

280 осіб

 • на основі базової загальної середньої освіти

120 осіб

 • на основі повної загальної середньої освіти

90 осіб

 • на основі диплома кваліфікованого робітника

70 осібЗагальна кількість здобувачів освіти станом на 01.09.2022 року складала — 707 осіб, станом на 01.07.2023 року – 280 осіб, середньорічний контингент складав 494 особи. 

Педагогічні працівники об′єднанні у 3 методичних комісії: 

- МК «Швейного мистецтва»;

- МК «Перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва»;

- МК «Загальнопрофесійної підготовки»

У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану цей навчальний рік вже вкотре був особливим і в організації, і в проведенні освітнього процесу. Освітній процес розпочався відповідно до структури навчального року з 01 вересня 2022 року в дистанційному режимі та тривав до 23 червня 2023 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять та семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2022 року по 30 грудня 2022 року; II семестр – з 30 січня по 23 червня 2023 року.

Навчання в училищі проходило з використанням дистанційних форм та надання індивідуальних педагогічних консультацій. Заклад освіти підключений до високошвидкісного інтернету, що значно покращує освітній процес і дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. Впродовж року педагогічними працівниками закладу освіти освітній процес забезпечувався в дистанційному режимі з використанням застосунку Google Class та сервісів Google Meet і Zoom. зворотний зв'язок підтримувався через електронну пошту та застосунки Viber, Telegram. Окрім того, педагогічні працівники використовували у своїй діяльності ресурси національних освітніх платформ «Всеукраїнська школа онлайн», «На Урок», «Всеосвіта». Всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному та асинхронному режимі. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнівської молоді.

Під час аналізу роботи всіх учасників освітнього процесу в дистанційному режимі можна зробити висновок: до позитивних наслідків можна віднести те, що усі педагогічні працівники використовують додатки для проведення уроків у режимі відеоконференцій, грамотно розподіляють навчальний матеріал за часом, використовують месенджери для розміщення корисних посилань. Та все ж залишається ще дуже багато невирішених питань. Перш за все – це відсутність техніки у здобувачів освіти. Та, що є, часто низької якості, телефони з малим екраном. А також питання хорошого швидкісного інтернету в окремих здобувачів освіти.

Дане питання розглядалося на педагогічній раді і було прийнято рішення звернутися до Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації з проханням забезпечити технікою педагогів і здобувачів освіти пільгового контингенту шляхом спонсорської допомоги. За результатами звернення  13 педагогічних працівників і 15 здобувачів освіти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування отримали Chromebook для роботи і навчання, також 39 педагогічних працівників отримали ноутбуки. 

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ No64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») у закладі, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників (онлайн зустрічі, хвилинки спілкування) про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації. Також адміністраторами каналу закладу освіти в Telegram розповсюджуються корисні поради від UNICEF Ukraine «Важливо, як ніколи», «Дітям про вибухонебезпечні предмети»; ДСНС України «Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати». Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в учнівському середовищі. На сайті закладу освіти розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу.

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні канікул, доведені до відома батьків у класних групах та розміщенні на сторінці у Classroom. 

Протягом року заклад освіти працював відповідно річного плану роботи, який був розглянутий і затверджений на засіданні педагогічної ради. Крім річного плану розроблені перспективні плани методичної, виховної роботи, план роботи атестаційної комісії, план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рік тощо. 

У ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» створене організаційне забезпечення контролю якості освітнього процесу, на основі якого розроблений план-графік проведення внутрішнього контролю. Відповідно до плану-графіку проводяться перевірки реалізації затверджених освітньо-професійних програм, навчальних робочих планів; вивчаються та своєчасно вносяться зміни в зміст роботи з урахуванням досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

Протягом навчального року педагогічні працівники активно брали участь в обласних і Всеукраїнських заходах:

 • Майстрині виробничого навчання професії «Перукар (перукар-модельєр» Баркар Катерина Сергіївна і Александрова Ольга Володимирівна взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Технології змішаного навчання майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг» Інституту професійної освіти НАПН України, тема виступу «Інструменти для організації самостійної роботи здобувачів освіти на уроках виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Перукар (перукар-модельєр)» ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну». 

 • Майстриня виробничого навчання професії «Перукар (перукар-модельєр. манікюрник» Шитей Анна Володимирівна взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2023» ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», тема виступу «Використання цифрових інструментів сучасного педагога».

 • Навчально-методичний посібник Баркар К.С. «Хімічна завивка волосся» і майстер-клас «Виготовлення корсета» Крекоти С.В. опубліковані на Цифровій платформі професійної освіти «Світ професій».

Під керівництвом викладачів і майстрів виробничого навчання здобувачі освіти брали участь у всеукраїнських і обласних конкурсах та зайняли призові місця:

 • Перемога Шостак Олександри, здобувачки освіти групи 205-206, професії «Перукар (перукар-модельєр)»  в XXVI обласному конкурсі української патріотичної пісні «Червона калина – 2022» Миколаївського благодійного фонду «Дітям України», Диплом III ступеня.

 • Перемога в Обласній олімпіаді Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, організованої Кафедрою дизайну:

І місце - Кубарич Карина, група 101-102, композиція «Коли закінчиться війна…»

III місце -  Кліщенко Вікторія, група 401-402, композиція «Коли закінчиться війна…»

 • Участь в онлайн фотовиставці «Моє хобі», «Моя війна», організованої Радою молодих вчених Інституту професійної освіти НАПН України здобувачів освіти групи 113-114, професії «Фотограф (фотороботи).Адміністратор»: Аджамський Віктор, Сердюк Марія і Таланова Тетяна.

 • Перемога Сердюк Марії, здобувачки освіти групи 113-114, професії «Фотограф (фотороботи).Адміністратор»: у Всеукраїнському поетичному конкурсі «Білий голуб» Національного Авіаційного університету, Диплом III ступеня.

 • Участь Шостак Олександри, здобувачки освіти групи 205-206, професії «Перукар (перукар-модельєр)» у Всеукраїнському віртуальному артпросторі «МИ – РАЗОМ! МИ – СИЛЬНІ! МИ – УКРАЇНА!» НМЦ ПТО в Запорізькій області.


ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» систематично оприлюднює інформацію про свою діяльність на сайті закладу освіти задля інформування учасників освітнього процесу та громади відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про освіту». Протягом 2022-2023 навчального року у закладі відсутня заборгованість по виплаті  академічної та соціальної стипендій, заробітної платні. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення.

 
  сайт создан студией Мотив